DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 9952 (1/2)
Schwarz, Karl Peter : Češi a Slováci. Dlhá cesta k mierovému rozchodu. [Prel. z nem.]: Gronsky, Karol. Br., Odkaz 1994. 250 s. Reg. menný.


MFN 19715 (2/2)
Gronsky, Karol : Zločinný spôsob vedenia vojny nacistického Nemecka. In: SNP 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. [Zost.]: Tóth, Dezider - Kováčiková, Katarína. Brno, Adade pre Múzeum SNP Banská Bystrica 1999, s. 50-63.
vojna druhá svetová;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: