DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 150 (1/74)
Banská Bystrica v národnooslobodzovacom boji proti fašizmu v rokoch 1938-1945. [Zost.]: Fremal, Karol. Banská Bystrica, Okresný výbor KSS - ONV a MsNV v Banskej Bystrici 1984. 294 s., pozn. a vysv., pramene a lit.
    [Z obsahu]: KORIM, Vojtech: Začiatky protifašistického odboja v Banskej Bystrici, s. 14-22; KORIM, Vojtech: Protifašistické hnutie v Banskej Bystrici v prvej etape národnooslobodzovacieho boja, s. 23-61; KORIM, Vojtech: KSS v boji za protifašistickú jednotu v Banskej Bystrici, s. 62-85; KORIM, Vojtech: Politické, vojenské a hospodárske prípravy SNP a Banská Bystrica, s. 86-111; MOTOŠKA, Vladimír: Banská Bystrica - centrum Slovenského národného povstania, s. 112-130; MOTOŠKA, Vladimír: Komunistická strana Slovenska - vedúca politická sila SNP, s. 131-159; MOTOŠKA, Vladimír: Politickovýchovná a kultúrno-osvetová činnosť v centre SNP, s. 160-185; BOSÁK, Pavel: Povstalecká obrana centrálneho banskobystrického priestoru, s. 186-210; BOSÁK, Pavel: Ústup do hôr a partizánska vojna, s. 211-231; BOSÁK, Pavel: Teror a represálie fašistických orgánov a kománd smrti, s. 232-248; BOSÁK, Pavel: Oslobodenie Banskej Bystrice na jar 1945, s. 248-256.
Banská Bystrica;

MFN 967 (2/74)
Fremal, Karol : Idea československej vzájomnosti a štátnosti v protifašistickom odboji do vypuknutia SNP. OG 21, 1990, č. 4, s. 181-184.


MFN 2454 (3/74)
Fremal, Karol : Iné pohľady na protifašistický odboj a SNP. OGM 22, 1991, č. 1, s. 15-21.


MFN 4086 (4/74)
Fremal, Karol : Nové pohľady na protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie. In: Aktuálne otázky histórie. Zborník prednášok. Brno, Metodické centrum 1992, s. 95-108.


MFN 4087 (5/74)
Fremal, Karol : Protifašistický odboj československej sociálnodemokratickej strany robotníckej na Slovensku v rokoch 1939-1944. Anti-Fascist Resistance of the Czechoslovak Social Democratic Worker's Party in Slovakia in the Years 1939-1944. 40, 1992, č. 6, s. 664-675. Rés. angl., nem. s. 674-675. Anti-Fascist Resistance of Czechoslovak Social-Democratic Worker's Party in Slovakia in the Years 1939-1944. Die antifaschistische Auflehnung der tschechoslowakischen sozialdemokratischen Arbeiter in der Slowakei in den Jahren 1939-1944.


MFN 4088 (6/74)
Fremal, Karol : Slovenská republika 1939-1945. In: Aktuálne otázky histórie. Zborník prednášok. Brno, Metodické centrum 1992, s. 79-94.


MFN 6334 (7/74)
Fremal, Karol : Nové pohľady na dejiny Ruska v rokoch 1917-1921. In: Aktuálne otázky histórie. 2. Zborník prednášok. Banská Bystrica, Metodické centrum 1993, s. 2-20.


MFN 9584 (8/74)
My byli ne odni. Br., M.O.Enterprise pre Múzeum Slovenského národného povstania 1994. 81 s.
    [Z obsahu]: TAKÁČ, Ladislav: Slovackoje nacionaľnoje vosstanije, s. 5-18; KOVÁČIKOVÁ, Katarína: Učastije beľgijcev, gollandcev, italijancev, grekov i ispancev v Slovackom nacionaľnom vosstanii, s. 19-21; FREMAL, Karol: Čechi v dviženii soprotivlenija v Slovakii, s. 22-26; HALAJ, Dušan: Francuzy v Slovackom nacionaľnom vosstanii, s. 27-29; TAKÁČ, Ladislav: Jugoslavcy, s. 30-31; FREMAL, Karol: Nemeckije antifašisty v dviženii soprotivlenija v Slovakii v 1944-45 godach, s. 32-33; MAJEWSKI, Stanislav: Poljaki v Slovackom nacionaľnom vosstanii, s. 34-35; HALAJ, Dušan: Rumyny v Slovackom nacionaľnom vosstanii, s. 36; BYSTRICKÝ, Valerián: Bolgarskoje učastije v Slovackom nacionaľnom vosstanii, s. 37-28; FREMAL, Karol: Graždane Sovetskogo Sojuza v slovackom dviženii soprotivlenija, s. 39-46; SPITZER, Juraj - TÓTH, Dezider : Jevreji v Slovackom nacionaľnom vosstanii, s. 47-48; STANISLAV, Ján: Sojuzničeskaja pomošč Slovackomu nacionaľnomu vosstaniju i suďby jejo vojennych missij, s. 49-50; [ostané príspevky bez uvedenia autora!] Vlijanije sojuznikov na čechoslovackoje praviteľstvo v emigracii v Londone, s. 51-52; Peregovory o vozdušnoj pomošči Slovackomu nacionaľnomu vosstaniju letom 1944 goda, s. 53-55; Sovetskije vzgljady na vojennyje plany vosstanija, s. 56-57; Sovetskaja vojennaja nissija v Slovakii i vojennyj most, s. 58-68 Amerikanskaja vojennaja missija v Slovakii, s. 69-73; Britanskaja vojennaja missija v Slovakii, s. 75-76; V zaključenije..., s. 77-80
Slovenské národné povstanie;

MFN 9598 (9/74)
Neboli sme sami. Banská Bystrica, M. O. Enterprise pre Múzeum SNP 1994. 69 s., obraz. príl.
    [Z obsahu]: TAKÁČ, Ladislav: Slovenské národné povstanie, s. 5-14; ČERNAKOVIČOVÁ, Henrieta: Američania, Angličania a Austrálčania v SNP, s. 15-17; KOVÁČIKOVÁ, Katarína: Účasť Belgičanov, Holanďanov, Talianov, Grékov a Španielov v SNP, s. 18-19; BYSTRICKÝ, Valerián: Bulhari v SNP, s. 20-21; FREMAL, Karol: Česi v hnutí odporu na Slovensku, s. 22-25; HALAJ, Dušan: Francúzi v SNP, s. 26-28; TAKÁČ, Ladislav: Juhoslovania, s. 29-30; TAKÁČ, Ladislav: Maďari, s. 31-32; MAJEWSKI, Stanislav: Poliaci v SNP, s. 35-36; HALAJ, Dušan: Rumuni v SNP, s. 37; FREMAL, Karol: Nemeckí antifašisti v resistencii na Slovensku 1939-1945, s. 33-34; SPITZER, Juraj - TÓTH, Dezider : Židia v SNP, s. 44-45; STANISLAV, Ján: Spojenecká pomoc a osudy jej vojenských misií, s. 46-67.
Skúška
Slovenské národné povstanie;

MFN 10018 (10/74)
Slovenské národné povstanie. Odboj a SNP v obciach Dolné Vestenice, Horné Vestenice, Hradište, Nitrianske Sučany, Nitrica, Skačany, Uhrovec. 1939-1945. Prievidza - Topoľčany, OV SZPB 1994. 202 s., fot. príl.
    [Obsah]: TAKÁČ, Ladislav: Slovo na cestu, s. 5-9; FREMAL, Karol: Slovenská spoločnosť, región, odboj a SNP, s. 10-43; MASÁR, Rudolf [zozbieral a upravil]: Spomienky, kroniky, zoznamy účastníkov odboja, fotografie a dokumenty, s. 44-199.
Dolné Vestenice; Horné Vestenice; Hradište; Nitrianske Sučany [okres Prievidza]; okres: Prievidza; Nitrica; Skačany [okres Topoľčany]; Uhrovec [okres Bánovce nad Bebravou]; okres: Bánovce nad Bebravou;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: