DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 36158 (1/170)
Haslinger, Peter : Maďarské motívy pri vzniku a rozpade československého národného príbehu, 1890-1930. Forum historiae [online] 2007, č. 1 [Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia], 15 s. Dostupný na internete: http://www.forumhistoriae.sk/FH_2007/texty_1_2007/haslinger.pdf Rés. angl. Hungarian Motifs in the Emergence and Decline of a Czechoslovak National Narrative, 1890-1930. Ed. Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia.


Zdrojový dokument (Forum historiae [online])

MFN 36239 (2/170)
Hudek, Adam : Slovenská historiografia a československé dejiny v rokoch 1918-1968. Forum historiae [online] 2007, č. 1 [Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia], 14 s. Dostupný na internete: http://www.forumhistoriae.sk/FH_2007/texty_1_2007/Hudek.pdf Rés. angl. Slovak Historiography and Czechoslovak History in 1918-1968. Ed. Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia.
historiografia; 1918-1968;

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])

MFN 36592 (3/170)
Lipták, Ľubomír : Aké dejiny potrebujeme. Forum historiae [online] 2007, č. 1 [Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia], 7 s. Dostupný na internete: http://www.forumhistoriae.sk/FH_2007/texty_1_2007/Liptak.pdf Rés. angl. What Kind of History We Need? Ed. Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia.
historiografia;

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])

MFN 36930 (4/170)
Podolan, Peter : Aspekty slovenskej historiografie generácie Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika. Forum historiae [online] 2007, č. 1 [Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia], 13 s. Dostupný na internete: http://www.forumhistoriae.sk/FH_2007/texty_1_2007/Podolan.pdf Rés. angl. Aspects of Slovak Historiography in the Generation of Ján Kollár and Pavol Jozef Šafárik. Ed. Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia.
historiografia;

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])

MFN 37057 (5/170)
Sedliaková, Alžbeta : Bibliografie v slovenskej historiografii. Forum historiae [online] 2007, č. 1 [Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia], 2 s. Dostupný na internete: http://www.forumhistoriae.sk/FH_2007/texty_1_2007/sedliakova1.pdf Ed. Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia.
bibliografie; historiografia;

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])

MFN 37058 (6/170)
Sedliaková, Alžbeta : Publikované syntézy k dejinám Slovenska. Forum historiae [online] 2007, č. 1 [Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia], 4 s. Dostupný na internete: http://www.forumhistoriae.sk/FH_2007/texty_1_2007/sedliakova.pdf Ed. Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia.
historiografia; syntézy;

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])

MFN 37183 (7/170)
Šedivý, Juraj : Poučenie z krízového vývoja v stredovekej scholastike alebo esej o nás stredovekároch. Forum historiae [online] 2007, č. 1 [Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia], 9 s. Dostupný na internete: http://www.forumhistoriae.sk/FH_2007/texty_1_2007/Sedivy.pdf Rés. angl. The Advise of the Crisis Course in the Medieval Scholastic or an Essay about Medievalists (about as). Ed. Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia.
stredovek; historiografia;

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])

MFN 37429 (8/170)
Zeleňák, Eugen : Narativistický pohľad na históriu. Forum historiae [online] 2007, č. 1 [Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia], 10 s. Dostupný na internete: http://www.forumhistoriae.sk/FH_2007/texty_1_2007/Zelenak.pdf Rés. angl. Narrativist View of History. Ed. Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia.
historiografia;

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])

MFN 37435 (9/170)
Zemko, Milan : O podobu národných dejín (1979). Forum historiae [online] 2007, č. 1 [Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia], 40 s. Dostupný na internete: http://www.forumhistoriae.sk/FH_2007/texty_1_2007/Zemko.pdf Ed. Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia.
historiografia;

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])

MFN 37590 (10/170)
Bátovská, Jarmila : Schoellerovci a Levice. Forum historiae [online] 2008, č. 2 [Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici], 6 s. Dostupný na internete: http://www.forumhistoriae.sk/FH2_2008/texty_2_2008/Batovska.pdf Ed. Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici.
rody; mestá; Levice; Schoeller [rod];

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: