DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3889 (1/36)
Conolly, Peter : Dejiny rímskeho vojska. Ako sa žilo v minulosti. [Z franc. prel.]: Roháč, Juraj. Br., Fortuna Print 1992. 63 s.


MFN 3890 (2/36)
Conolly, Peter : Dějiny římskeho vojska. Jak se žilo v minulosti. [Z franc. prel.]: Borovská, Zuzana. Br., Fortuna Print 1992. 74 s.


MFN 4118 (3/36)
Gauthier, Maximilián : Renoir. [Z nem. do češ. prel.]: Němec, Petr. Br., Fortuna Print 1992. 96 s. Ed. Mistři moderního umění.
Renoir Auguste;

MFN 4146 (4/36)
Grespelle, Jean-Paul : Monet. [Z anglič. prel.]: Papánková, Marta. Br., Fortuna Print 1992. 144 s. Ed. Majstri moderného umenia.
Monet Claude;

MFN 4147 (5/36)
Grespelle, Jean-Paul : Monet. [Z angl. prel.]: Kubálek, Dušan. Br., Fortuna Print 1992. 143 s. Ed. Mistři moderního umění.
Monet Claude;

MFN 4394 (6/36)
Julien, Edoard : Toulouse-Lautrec. [Z nem. do češ. prel.]: Houštecká, Hana. Br., Fortuna Print 1992. 96 s. Ed. Mistři moderního umění.
Toulouse-Lautrec Henri;

MFN 4614 (7/36)
Kronika lidstva. S výhledem do budoucnosti od Roberta Jungka. [Zost.]: Harenberg, Bodo. [Spoluautor]: Jungk, Robert. [Koncepciu čes. vyd. sprac. viedli]: Biermann, Karol - Hanus, František. [Z nem. prel.]: kol. prekladateľov. Br., Fortuna Print 1992. 1248 s. Reg. menný.


MFN 4615 (8/36)
Kronika ľudstva. S výhľadom do budúcnosti od Roberta Jungka. [Zost.]: Harenberg, Bodo. [Spoluautor]: Jungk, Robert. [Z nem. prel.]: kol. prekladateľov. [Doplnky nap. a text upr.]: Farkaš, Zdeněk - Kováč, Dušan - Roháč, Ján. Br., Fortuna Print 1992. 1248 s. Reg. menný, vecný. Rec.: Barica Ján, Encyklopédie pre Slovensko,LT 6, 1993, č. 3, s. 4


MFN 4669 (9/36)
Lackner, Stephan : Max Beckmann. [Z nem. do češ. prel.] Klepišová, Olga. Br., Fortuna Print 1992. 96 s. Ed. Mistři moderního umění.
Beckmann Max;

MFN 4677 (10/36)
Lamblin, Simone : Moja prvá encyklopédia. [Z franc. prel.]: Čikovská, Edita. Br., Fortuna Print 1992. 96 s. [Encyklopédia pre deti.]
lexikóny; encyklopédie;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: