DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 29780 (1/9)
Bartlová, Alena : Formovanie a hlavné trendy vo vývoji politických strán na Slovensku v rokoch 1918-1938. In: Dwa panstwa - trzy narody. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004, s. 81-97.
Strany politické; Politické strany; 1918-1938;

Zdrojový dokument (Dwa panstwa - trzy narody.)

MFN 29983 (2/9)
Čaplovič, Miloslav : Formovanie a vývoj československej armády 1918-1939 (náčrt historickej problematiky). In: Dwa panstwa - trzy narody. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004, s. 55-80, tab., mp.
Armáda československá; 1918-1939; Československo;

Zdrojový dokument (Dwa panstwa - trzy narody.)

MFN 30144 (3/9)
Essen, Andrzej : Ksztaltowanie sie podstaw ustrojowych w Polsce i Czechoslowacji w latach 1918-1922. In: Dwa panstwa - trzy narody. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004, s. 19-31.
1918-1922;

Zdrojový dokument (Dwa panstwa - trzy narody.)

MFN 30592 (4/9)
Kázmerová, źubica : Školstvo na Slovensku ako súčas demokratizačného procesu. In: Dwa panstwa - trzy narody. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004, s. 123-129.
Demokratizácia; Školstvo;

Zdrojový dokument (Dwa panstwa - trzy narody.)

MFN 31121 (5/9)
Orlof, Ewa : Slowackie projekty autonomii w dwudziestoleciu miedzyvojennym w swietle polskich materialów archiwalnych. In: Dwa panstwa - trzy narody. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004, s. 99-109.
Autonómia Slovenska; 1918-1938;

Zdrojový dokument (Dwa panstwa - trzy narody.)

MFN 31349 (6/9)
Roszkowski, Jerzy M. : Organizacja i funkcjonowanie starostwa Spisko-Orawskiego 1920-1925. In: Dwa panstwa - trzy narody. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004, s. 131-159.
1920-1925; Hranice; Vzahy slovensko-požské; Vzahy požsko-slovenské; Spiš [región]; Orava [región];

Zdrojový dokument (Dwa panstwa - trzy narody.)

MFN 31351 (7/9)
Ruman, Ladislav : Politický systém v Československu v rokoch 1918-1938 (pokus o komparáciu s Požskom). In: Dwa panstwa - trzy narody. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004, s. 9-18.
1918-1938; Vzahy československo-požské; Vzahy požsko-československé;

Zdrojový dokument (Dwa panstwa - trzy narody.)

MFN 31655 (8/9)
Šuchová, Xénia : Organizácia verejnej správy na Slovensku v medzivojnovom období - problém integrácie Slovenska do demokratickej československej republiky. In: Dwa panstwa - trzy narody. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004, s. 111-122.
1918-1938; Správa verejná; Československo;

Zdrojový dokument (Dwa panstwa - trzy narody.)

MFN 31892 (9/9)
Zurawski vel Grajewski, Radoslaw : Ksztaltowanie sie polskich i Czechoslowackich wladz na uchodzstwie w poczatkowym okresie II wojny swiatowej. Status prawny - podobienstwa i róznice. In: Dwa panstwa - trzy narody. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004, s. 161-173.
Vzahy požsko-československé; Vzahy československo-požské;

Zdrojový dokument (Dwa panstwa - trzy narody.)

[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: