DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 15 (1/1897)
Osuský, Samuel Štefan : Prvé slovenské dejiny filozofie. Tranoscius 1939. 431 s.
    Ohlas: Kocka Ján, Odkaz Osuského "prvých slovenských dejín filozofie", Filozofia 49, 1994, č. 9, s. 585-592.


MFN 18 (2/1897)
Čulen, Konštantín : Boj proti Kossuthovej soche v Clevelande. In: Dejiny Slovákov v Amerike. Zv. 2. Br., Nakladateľstvo Slovenskej ligy v Bratislave 1942, s. 90-101.
AUTENTICKÝ prepis: SP-M 4+120, 2004, č. 5, s. 90-101.
Slováci, Amerika; Slováci, USA;

MFN 23 (3/1897)
Timko, Pavol : Dejiny pápežov. Banská Bystrica, Náklad J. Havelku 1944. 422 s.


MFN 114 (4/1897)
Dejiny Trebišova. Košice, Východoslov.vydav. 1982. 300 s.
OHLASY: [rec.]: Potemra Michal, HČ 38, 1990, s. 590-596.
mestá, Slovensko; Trebišov;

MFN 148 (5/1897)
Uličný, Ferdinand : Dejiny osídlenia Liptova do konca 16. storočia. 1.-3. Liptov 7, 1983, 39-90; 8, 1985, 133-208; 9, 1987, 61-149. Rés. rus., nem. Rec.: Beňko Ján, Znova o starý Liptov, ale aj Šariš,HČ 39, 1991, č. 6, s. 651-665.
Liptov;

MFN 154 (6/1897)
Dejiny slovenskej literatúry. V. zväzok - literatúra v rokoch 1918-1945. Br., SAV 1984. 851 s. Rec.: Visco Augustin, Slowakei 26, 1989, s. 223-231.


MFN 165 (7/1897)
Patrocíniá na Slovensku. [Zost.]: Hudák, Ján. Br., Umenovedný ústav SAV 1984. 480 s.
    OHLASY: rec.: Horváth Pavol, In: Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Trnava, Trnavská univerzita 1994, s. 333-337.


MFN 179 (8/1897)
Dejiny Slovenska V. (1918-1945). [Vedúci aut. tímu]: Kropilák, Miroslav. [Aut. kol.]: Bartlová, Alena - Bystrický, Valerián - Čierny, Ján - Cséfalvay, František - Deák, Ladislav - Faltus, Jozef - Holotíková, Zdenka - Hrnko, Anton - Kamenec, Ivan - Kasáč, Zdenko - Kropilák, Miroslav - Magdolenová, Anna - Pleva, Ján - Štefanský, Václav. Br., Veda 1985. 607 s. Bibl., menný a miestny reg.
    OHLASY: [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 201 (9/1897)
Dejiny Slovenska I. (Do roku 1526.) [Vedúci aut. tímu]: Marsina, Richard. [Aut. kol.]: Chropovský Bohuslav - Vladár, Jozef - Marsina, Richard - Ratkoš, Peter - Vozár, Jozef - Sopko, Július. Br., Veda 1986. 534 s.
    OHLASY: [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 202 (10/1897)
Dejiny Slovenska IV. (Od konca 19. stor. do roku 1918.) [Vedúci aut. tímu]: Hapák, Pavel. [Aut. kol.]: Butvin, Jozef - Danilák, Michal - Hapák, Pavel - Jakešová, Elena - Kováč, Dušan - Pašiaková, Jaroslava - Písch, Mikuláš - Podrimavský, Milan - Vadkertyová, Katarína. Br., Veda 1986. 535 s. Miestny a menný reg.
    OHLASY: [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: