DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 15126 (1/3)
Cengel, Juraj : Tri jubileá štiavnickej huty. ZbSBM 18, 1997, s. 317-318.
výročia; výročia banícke; Banská Štiavnica;

MFN 25271 (2/3)
Banská Štiavnica. Svedectvo času. [Zost.]: Lichner, Marián. [Aut.]: Cengel, Juraj - Čelko, Mikuláš - Čelková, Mária - Číž, Jozef - Číž, Marián - Danáš, Peter - Demianová, Eva - Durbák, Milan - Fančovičová-Matejková, Adriana - Herčko, Ivan - Hilbert, Hubert - Hock, Milan - Chovanová, Iveta - Kapustová, Eva - Kladivík, Eugen - Krchnáková, Lucia - Kuchtová, Oľga - Labuda, Jozef - Lichner, Marián - Rút Lichnerová - Lovasová, Eva - Lunter, Michal - Maruška, Anton - Melcer, Karol - Novák, Ján - Pešl, Vladimír - Poprac, Vladimír - Radjanský, Jozef - Szombathy, Ladislav - Szombathyová, Magda - Surovec, Jozef - Šteffek, Jozef - Vargic, Branislav - Varinský, Juraj. Banská Bystrica, Štúdio Harmony 2002. 256 s. Ed. Genius loci.
mestá, Slovensko; Banská Štiavnica;

MFN 34104 (3/3)
Dejiny hutníctva na Slovensku. = History of metallurgy in Slovakia. História výroby železa, neželezných a drahých kovov na území Slovenska. History of production of iron, non-ferrous and precious metals on the Slovak territory. [Zost. a red.]: Schmiedl, Juraj - Weigner, Luboš. [Aut.]: Adamus, Vladimír - Cengel, Juraj - Dúbravčík, Pavol - Greschner, Ján - Hallon, Ľudovít - Kafka, Richard - Kamenický, Miroslav - Klocok, Branislav - Kunhalmi, Gabriel - Labanič, Eugen - Lobodová, Dagmar - Mihok, Ľubomír - Novotná, Mária - Skladaný, Marián - Sombathy, Ladislav - Staš, Milan - Špánik, Miroslav - Tomášek, Karel - Weigner, Luboš. Košice, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky - Banská agentúra 2006. 399 s.
hutníctvo; železo; kovy drahé; kovy neželezné; kovy železné;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: