DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 39561 (1/10)
Boisserie, Etienne : Interpretácie Slovenského národného povstania a česko-slovenských vzťahov. Pohľady zahraničného historika. In: Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podobnosti a rozdiely. = Powstanie Warszawskie i Slovackie powstanie narodowe - paralele i róznice. Br., Múzeum SNP 2009, s. 145-152.
czťahy slovensko-české; vzťahy česko-slovenské; Slovenské národné povstanie; SNP;

Zdrojový dokument (Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podobnosti a rozdiely. = Powstanie Warszawskie i Slovackie powstanie narodowe - paralele i róznice.)

MFN 41021 (2/10)
Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podobnosti a rozdiely. = Powstanie Warszawskie i Slovacie powstanie narodowe - paralele i róznice. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 14. - 15. október 2008. = Materialy z miedzynarodowej konferencji naukowej Banská Bystrica, 14-15 pazdziernika 2008 r. [Zost.]: Syrný, Marek. [Autori]: Ukielski, Pawel - Stanislav, Ján - Segeš, Dušan - Kaminski, Marek Kazimierz - Syrný, Marek - Uhrin, Marián - Cséfalvay, František - Marszalec, Janusz - Mičev, Stanislav - Orlof, Ewa - Adamczyk, Jacek - Fremal, Karol - Boisserie, Etienne - Uhrík, Igor - Pavelescu, Serban - Koryn, Andrzej - Jakuba, Nikolaj Alexandrovič - Wójciuk, Michal T. Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2009. 226 s. slov. textu, 207 s. poľského textu z opačnej strany knihy.
Slovenské národné povstanie; SNP; povstanie varšavské; Varšavské povstanie; polonika; zborníky slovenské; zborníky jednorázové;

MFN 44988 (3/10)
Boisserie, Etienne : Historik a politológ zoči-voči životopisnému žánru: Prípad Milan Hodža. Historian and Political Scientist facing the Biographical Genre: Case Milan Hodža. In: Biografia a historiografia. Br., Spoločnosť Pro Historia 2012, s. 135-150.
biografie; historiografia; politici slovenskí; 1878-1944; Hodža Milan [1878-1944];

Zdrojový dokument (Biografia a historiografia.)

MFN 45284 (4/10)
Ferenčuhová, Bohumila a kol. : Biografia a historiografia. Slovenský, český a francúzsky pohľad. Br., Spoločnosť Pro Historia 2012. 239 s., reg. menný. Rés. angl. s. 223-225. Biography and Historiography. Slovak, Czech and French Perspective.
    [Autori]: Bartlová, Alena - Boisserie, Etienne - Coeuré, Sophie - Davion, Isabelle - Dejmek, Jindřich - Ferenčuhová, Bohumila - Horel, Catherine - Kšiňan, Michal - Lenderová, Milena - Makariusová, Marie - Mares, Antoine - Martínek, Jiří - Maťovčík, Augustín - Michálek, Slavomír - Pokorná, Magdalena - Roguľová, Jaroslava.
OHLASY: Rec.: Táborecká Alena, Knižnica 14, 2013, č. 2, s. 56; rec.: Derfiňák Patrik, Dejiny - internetový časopis 2013, č. 2, s. 188-189, dostupné na internete: http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_2_2013.pdf [cit. 2014-4-29].
zborníky slovenské; zborníky jednorázové; vzťahy slovensko-francúzske; vzťahy francúzsko-slovenské; historiografia; biografie; Francúzsko;

MFN 47085 (5/10)
Boisserie, Etienne : Problematika nezávislosti Slovenska vo francúzskom kontexte. In: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Br., Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2013, s. 302-313.
politika; vzťahy slovensko-francúzske; vzťahy francúzsko-slovenské; štát; politika zahraničná; Francúzsko;

Zdrojový dokument (20 rokov samostatnej Slovenskej republiky.)

MFN 47086 (6/10)
Boisserie, Etienne : Zjednodušený - inštitucionálny pohľad na Martinskú deklaráciu. In: Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. Br., Historický ústav SAV 2013, s. 65-82.
Trianon; historiografia; Martinská deklarácia; deklarácia martinská; Martin;

Zdrojový dokument (Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva.)

MFN 47943 (7/10)
Londák, Miroslav - Michálek, Slavomír a kol. : 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. Br., Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2013. 679 s., reg. menný, tab., graf. Rés. angl. s. 647. Twenty years of independent Slovak Republic. Uniqueness and disconituity of historical development.
    [Autori]: Abaffyová, Lenka - Boisserie, Etienne - Borza, Peter - Bunčák, Ján - Bystrický, Valerián - Čarnogurský, Ján - Džambazovič, Roman - Gábriš, Tomáš - Hallon, Ľudovít - Hudek, Adam - Krivý, Vladimír - Londák, Miroslav - Londáková, Elena - Marušiak, Juraj - Michálek, Slavomír - Mitrovits, Miklós - Morong, Stanislav - Mudriievska, Iryna Ihorivna - Poláčková, Zuzana - Rychlík, Jan - Sabol, Miroslav - Sokolová, Milena - Sopóci, Ján - Šikula, Milan - Šprocha, Branislav - Štaigl, Jan - Šutaj, Štefan - Tížik, Miroslav - Weiss, Peter - Zadoržňuk, Ella G. - Zemko, Milan - Žatkuliak, Jozef.
OHLASY: Prezentácia: Podstupka Martin, Živá história v zrkadle výskumu. Správy SAV 50, 2014, č. 2, s. 5; rec.: Sikora Stanislav, HČ 62, 2014, Supplement, s. 155-160.
1993-2013; Slovenská republika; zborníky slovenské; zborníky jednorázové;

MFN 48072 (8/10)
Michela, Miroslav - Vörös, László a kol. : Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku. Br., Historický ústav SAV 2013. 336 s., úvod, reg. menný. Rés. angl. s. 309-314. The disintegration of the Kingdom of Hungary and the Treaty of Trianon. Politics of memory in Slovakia and Hungary.
    [Autori]: Albonczy, Balász - Boisserie, Etienne - Demmel, József - Holec, Roman - Jakab, György - Kovács, Éva - Kusá, Dagmar - Macho, Peter - Michela, Miroslav - Romsics, Ignác - Simon, Attila - Šutaj, Štefan - Vajda, Barnabás - Vörös, László - Zeidler, Miklós.
OHLASY: Rec.: Bajcsi Ildikó, Kor/ridor 1, 2014, č. 3, s. 71-75; rec.: Bajcsi Ildikó, Kor/ridor 1, 2014, č. 4, s. 49-53; rec.: Zahorán Csaba, The Hungarian Historical Review 3, 2014, č. 2, s. 456-463; rec.: Hudek Adam, The Hungarian Historical Review 3, 2014, č. 2, s. 464-468.
vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské; zborníky slovenské; zborníky jednorázové; politika zahraničná; Trianon; historiografia slovenská; historiografia maďarská; Maďarsko;

MFN 48892 (9/10)
Boisserie, Etienne : Československá armáda vo Francúzsku v Journaux de marche Francúzskej armády: angažovanosť 21. a 22. pluku 1. Česko-slovenskej brigády v októbri 1918. In: Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie). Br., Spoločnosť Pro Historia 2014, s. 67-78.
Československo; bohemika; vzťahy československo-francúzske; vzťahy francúzsko-československé; vojenstvo; 1918; 1880-1919; Francúzsko; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

Zdrojový dokument (Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie).)

MFN 49014 (10/10)
Ferenčuhová, Bohumila a kol. : Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie). Kapitoly a príspevky. Br., Spoločnosť Pro Historia 2014. 140 s., reg. menný. Rés. angl. s. 127-129. Milan Rastislav Štefánik and the Czech-Slovak Foreign Army (Legions). Chapters and Papers.
    [Autori]: Ferenčuhová, Bohumila - Babják, Juraj - Bilský, Miroslav - Boisserie, Etienne - Fuska, Ján - Krajčovičová, Natália - Kšiňan, Michal - Macho, Peter - Vrábel, Ferdinand.
zborníky slovenské; zborníky jednorázové; Československo; vojenstvo; légie československé; bohemika; 1880-1919; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: