DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 4614 (1/3)
Kronika lidstva. S výhledem do budoucnosti od Roberta Jungka. [Zost.]: Harenberg, Bodo. [Spoluautor]: Jungk, Robert. [Koncepciu čes. vyd. sprac. viedli]: Biermann, Karol - Hanus, František. [Z nem. prel.]: kol. prekladateľov. Br., Fortuna Print 1992. 1248 s. Reg. menný.


MFN 21988 (2/3)
Kronika 20. storočia. [Koncepcia a zost. nem. orig.]: Harenberg, Bodo. [Aut. nem. orig.]: Warner, Karl Friedrich - Stuckmann, Elmar - Rippelová-Manssonová, Irmtraud - Gödeke, Peter - Vogt, Martin - Hoppe, Josef - Rohe, Karl - Gehlhoffová, Beatrix. [Koncepcia slov. vyd.]: Biermann, Karol. [Slov vyd. zost.]: Ivaničková, Edita. [Úv. štúdiu nap.]: Lipták, Ľubomír. [Z nem. orig. prel.. dopln. a uprav.]: Deák, Ladislav - Fano, Štefan - Hlavová, Viera - Institoris, Alexander - Ivaničková, Edita - Korček, Ján - Michálek, Slavomír - Múcska, Vincent - Písch, Mikuláš - Roháčová, Irena - Samson, Ivo - Sikora, Stanislav - Štefanský, Michal - Šuchová, Xénia - Tonková, Mária - Zelenák, Peter - Zelenáková, Želmíra - Žatkuliak, Jozef. Br., Fortuna Print 2000. 1568 s., reg. menný.
OHLASY: rec.: Petruf Pavol, Dejiny v kocke, OS 2000, č. 7, s. 76-7; tiež rec.: Petruf Pavol, HČ 48, 2000, č. 3, s. 534-536; tiež [rec.]: Roháč Juraj, SlArchiv 36, 2001, č. 1, s. 119-123.
kronika 20. storočia; 20. storočie;

MFN 21991 (3/3)
Kronika druhej svetovej vojny. [Preklad z nem. orig.] [Koncepcia slov. vyd.]: Biermann, Karol. [Ved. red. slov. vyd.]: Cséfalvay, František. [Zodp. red.]: Roháč, Ján. [Doplnky]: Cséfalvay, František - Gebhart, Jan - Hrbek, Jaroslav - Kokošková, Zdeňka - Kokoška, Stanislav - Pilát, Vladimír. [Výberovú bibliografiu zost.]: Sedliaková, Alžbeta. [Br.,] Fortuna Print [2000]. 519 s. Reg. menný, miestny.
OHLASY: [anot.]: Segeš Dušan, História revue 1, 2001, č. 3, s. 36; tiež [rec.]: Bystrický Valerián, HČ 49, 2001, č. 3, s. 535-536; tiež [rec.]: Roháč Juraj, SlArchiv 36, 2001, č. 2, s. 143-147.
vojna druhá svetová;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: