DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 19341 (1/79)
Baka, Igor : Medzinárodná vedecká konferencia k 55. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie. [28.-30.9.1999]. Vojenská história 3, 1999, č. 4, s. 158-160.
Karpatsko-duklianska operácia;

MFN 20986 (2/79)
Baka, Igor : Slovensko a druhá svetová vojna. [Madzinárodná konferencia k ukončeniu 2. svetovej vojny, Bratislava, 29.-31.5.2000] Vojenská história 4, 2000, č. 2, s. 155-157.
vojna druhá svetová;

MFN 23193 (3/79)
Baka, Igor : Dvanásty zjazd a Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV. Vojenská história 5, 2001, č. 4, s. 161-163. [Smolenice, 24.-26.4.2001]
SHS, 12. zjazd; 2001; Slovenská historická spoločnosť; zjazdy SHS 12;

MFN 23194 (4/79)
Baka, Igor : K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a režimu Slovenského štátu v súvislosti s vojnou proti Poľsku. Vojenská história 5, 2001, č. 4, s. 34-53. Rés. nem. s. 53 Zur Wirkung des Repressiven Machtapparates und des Regimes des slowakischen Staates im Zusammenhang mit dem Krieg gegen Polen.
vzťahy slovensko-poľské; vzťahy poľsko-slovenské;

MFN 23195 (5/79)
Baka, Igor : Naprávanie krivdy na ľudácky spôsob. Sporné slovensko-poľské pomedzie v rokoch 1939-1945. História revue 1, 2001, č. 6, s. 14-16.
hranice slovensko-poľské; ľudáci; vzťahy slovensko-poľské; vzťahy poľsko-slovenské;

MFN 23196 (6/79)
Baka, Igor : Židovský tábor v Novákoch 1941-1944. Br., Nadácia Milana Šimečku - Vojenský historický ústav - Židovská náboženská obec 2001. 115 s., fot. príl. Ed. Dokumentačné stredisko holokaustu. Zv. 2.
OHLASY: [anot.]: Pelčáková Dagmar, Vojenská história 5, 2001, č. 3, s. 151-153; tiež [anot.]: Pelčáková Dagmar, História revue 1, 2001, č. 3, s. 36; tiež [anot.]: Petranský Ivan A., HČ 49, 2001, č. 4, s. 704-705; tiež [rec.]: Nižňanský Eduard, Studia historica Nitriensia 9, 2001, s. 271-272.
židovský tábor; Nováky [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 25267 (7/79)
Baka, Igor : Spolupráca a vzťahy medzi Hlinkovou gardou a Slovenskou armádou (1939-1941). Vojenská história 6, 2002, č. 1, s. 110-122.
armáda slovenská; slovenská armáda; Hlinkova garda; 1939-1941;

MFN 27470 (8/79)
Baka, Igor : Franz Karmasin. Slovenský Henlein. In: Do pamäti národa. [Nap.]: Michálek, Slavomír - Krajčovičová, Natália a kol. Br., Veda vydavateľstvo SAV 2003, s. 295-298, fot. [Olomouc - Steinach, SRN]
Henleinovci; Nemci, Slovensko; politici nemeckí; politici slovenskí; Nemecko; Karmasin Franz [1901-1970];

MFN 27471 (9/79)
Baka, Igor : Hlinkova slovenská ľudová strana od 6. októbra do salzburských rokovaní v lete 1940. In: Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 2. Br., Merkury 2003, s. 11-37.
Hlinkova slovenská ľudová strana; Rokovania salzburské; 1940; Strany politické; politické strany; Salzburg [AT];

Zdrojový dokument (Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 2.)

MFN 27472 (10/79)
Baka, Igor : Jozef Kirschbaum. Od študentského aktivistu po emigranta. In: Do pamäti národa. [Nap.]: Michálek, Slavomír - Krajčovičová, Natália a kol. Br., Veda vydavateľstvo SAV 2003, s. 303-206, fot. [Doné Vestenica - Ontario, Kanada]
Slováci, Kanada; Hlinkova slovenská ľudová strana; politici slovenskí; exil politický; Kanada; Kirschbaum Jozef [1913-2001];


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: