DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 641 (1/163)
Avenarius, Alexander : Svojráz byzantskej duchovnej kultúry a jeho tradícia. SP 106, 1990, č. 9, s. 7-14.


MFN 1125 (2/163)
Hromada, Jozef : Avari a byzantské vplyvy. VýtvarŽ 35, 1990, č. 8, s. 37-41.


MFN 2155 (3/163)
Avenarius, Alexander : Specific Features of Early Byzantine Humanism. Human Affairs 1, 1991, č. 1, s. 59-71.
humanizmus;

MFN 3720 (4/163)
Avenarius, Alexander : Byzantská kultura v slovanském prostředí. In: Dějiny Byzance. Praha, Academia 1992. s. 338-361.


MFN 3721 (5/163)
Avenarius, Alexander : Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v 6. - 12. storočí. K problému recepcie a transformácie. Br., Veda 1992. 279 s.
    OHLASY: rec.: Homza Martin, Byzantský a slovanský svet, Knižná revue 3, 1993, č. 9, s. 7; Klein Bohuš, Dávne korene našej kultúry, LT 6, 1993, č. 42, s. 4-5; Steinhübel Ján, Pamiatky a múzeá 1993, č. 4, s. 31-32; Havlíková Lubomíra, SlŠt 1992, č. 2, s. 191-195; rec.: Kopčan Vojtech, HČ 41, 1993, č. 4, s. 463-464; V.T., Múzeum 39, 1994, č. 2, s. 45.
kultúra byzantská; byzantská kultúra;

MFN 3722 (6/163)
Avenarius, Alexander : Der Geist der byzantinischen ikonodulie und seine Tradition. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 42, 1992, s. 40-54.


MFN 3725 (7/163)
Avenarius, Alexander : Slovo a obraz vo východoeurópskej duchovnej tradícii: k problému byzantského symbolizmu. SlŠt 1992 [vyd. 1993], č. 2, s. 115-126. Rés. angl.


MFN 5582 (8/163)
Varsik, Vladimír : Byzantinische Gürtelschnallen im mittleren und unteren Donauraum im 6. und 7. Jahrhundert. SlArch 40, 1992, č. 1, s. 77-108. Rés. slov.
Dunaj;

MFN 5811 (9/163)
Avenarius, Alexander : Beginnings of Russian Monasticism: the Problem of Byzantine and Non-Byzantine Influences. Erytheia 1993, č. 14, s. 5-8.


MFN 5812 (10/163)
Avenarius, Alexander : Byzantium and the Beginnings of Hungarian Monasticism. Byzantinoslavica 54, 1993, č. 1, s. 121-126.
monasticizmus byzantský; byzantský monasticizmus;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: