DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 653 (1/115)
Bajcurová, Katarína : Ku genéze tradície v slovenskom novodobom sochárstve. (Paradoxy moderny.) Ars - Pramene moderného výtvarného umenia. 1990, s. 55-72. Rés. rus., nem.
umenie slovenské; sochárstvo slovenské;

MFN 754 (2/115)
Bořutová, Dana : Dušan Jurkovič - Pramene moderného výtvarného umenia. Ars - Pramene moderného výtvarného umenia 1990, s. 7-20. Rés rus., nem.
umelci slovenskí; výtvarníci slovenskí; maliari slovenskí; Jurkovič Dušan [1868-1947];

MFN 915 (3/115)
Dzendzelivskij, Josip Olexiovič [dzendzelivskyj Josyp Oleksijovič] - Hanudeľová, Zuzana [hanudeľ, Zuzana] : "Gramatyka Arsenija Kocaka". [Gramatika Arsenija Kocaka.] Naukovyj zbirnyk 15/2, 1990, s. 5-332. Rés. slov., rus., nem.
Kocak Arsenij;

MFN 1545 (4/115)
Mojžišová, Iva : Škola umeleckých remesiel v Bratislave a Bauhaus. Ars - Pramene moderného výtvarného umenia. 1990, s. 43-54. Rés. rus., nem.
umelecké remeslá; remeslá umelecké; vzťahy slovensko-rakúske; vzťahy rakúsko-slovenské; Bratislava;

MFN 1661 (5/115)
Petrová-Pleskotová, Anna : Maliarstvo 18. storočia na Slovensku v kontextoch stredoeurópskeho umenia. Ars - Úloha pamiatok 1990, s. 85-107. Rés. rus., nem.
maliarstvo; umenie; 18. storočie; Európa stredná;

MFN 1810 (6/115)
Smoláková, Mária : Výsledky pamiatkového výskumu v areáli zámku v Bytči. Ars - Úloha pamiatok 1990, s. 59-68. Rés. rus., nem.
zámok Bytča; Bytča [zámok];

MFN 2017 (7/115)
Vaškovičová-Petrová, Hana : Niekoľko poznámok k umeniu 1900-1918 na Slovensku. Ars - Pramene moderného výtvarného umenia 1990, s. 29-42. Rés. rus., nem.
1900-1918; umenie;

MFN 2240 (8/115)
BoŔutová, Dana : Die Persönlichkeiten und Trends in der Architektur Bratislavas der zwanziger Jahre. Ars 1991, č. 2, s. 97-109. Rés. slov.
Bratislava;

MFN 2245 (9/115)
Botťánková, Eva : Filozofické aspekty estetického myslenia v 19. storočí na Slovensku. Ars 1991, č. 2, s. 110-119. Rés. nem.


MFN 2963 (10/115)
Malíková, Mária : Nové poznatky o starej kaplnke sv. Ladislava v bratislavskom Primaciálnom paláci. Ars 1991, č. 2, s. 120-127. Rés. nem.
Bratislava;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: