DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 903 (1/38)
Ďurica, Milan Stanislav : Slovenský národ a jeho štátnosť. Br., Alfa 1990. 40 s.


MFN 1032 (2/38)
Hajdušová, Ľubica : O vydávaní technickej literatúry na Slovensku do založenia vydavateľstva Alfa. Kniha '90, 1990, s. 78-87.


MFN 1083 (3/38)
Hnilica, Ján : Svätí Cyril a Metod horliví hlásatelia Božieho slova a verní pastieri cirkvi. Br., Alfa 1990. 261 s.
Veľká Morava; vierozvestci veľkomoravskí; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];

MFN 2059 (4/38)
Zajac, Rudolf - Šebesta, Juraj : Historické pramene súčasnej fyziky 1. Od Aristotela po Boltzmanna. Br., Alfa 1990. 396 s.


MFN 2559 (5/38)
Hawking, Stephen W. : Stručné dejiny času. Od veľkého tresku po čierne diery. [Z amer. orig. prel.]: Šurda, Anton. Br., Alfa 1991. 183 s. [Český a slovenský preklad porovnanie.]
    OHLASY: Šebesta Juraj, Preklad populárno-naučnej knihy z pohľadu konkurencie, Romboid 1993, č. 5, s.


MFN 3281 (6/38)
Rušin, Vojtech : Milan Rastislav Štefánik slovenský astronóm. Br., Alfa 1991. 111 s.
astronómovia; politici slovenskí; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 3953 (7/38)
Dejiny Žarnovice. [Aut. text. časti]: Gašparík, Ján. [Spolupracovali]: Beňo, Ladislav - Lattová, Marcela - Šíma, Ján. Br., Alfa 1992. 102 s. Rés. nem., angl., rus.
Žarnovica;

MFN 4754 (8/38)
Majzlík, Daniel - Kibic, Karel : Vývoj architektúry v renesancii a baroku. Br., Alfa 1992. 250 s.


MFN 5248 (9/38)
Seufert, Jozef : Tomáš Morus humanista, štátnik, svätec. Br. - Mníchov, Alfa - Don Bosco Verlag 1992. 138 s.
Morus Tomáš;

MFN 5974 (10/38)
Bottan, Rudolf : Dvadsať prechádzok po starej Bratislave. Br., Alfa 1993. 129 s. Rés. angl., nem.
Bratislava;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: