DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 11466 (1/10)
Krajčovič, Rudolf : Etnonymá Sloveni a Česi v karpatskej kotline. Acta onomastica 36, 1995, s. 115-120.
Karpatská kotlina;

MFN 11655 (2/10)
Majtán, Milan : Z lexiky slovenskej oronymie. Acta onomastica 36, 1995, s. 129-133.


MFN 13046 (3/10)
Dvanásta slovenská onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola". Prešov 25.-26. októbra 1995. Zborník referátov. [Zost.]: Majtán, Milan - Ruščák, František. Prešov, Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Bratislava 1996. 346 s.
OHLASY: rec.: Matúšová Jana, Acta onomastica 39, 1998, s. 157-159.
onomastika;

MFN 13256 (4/10)
Harvalík, Milan : 12. slovenská onomastická konference a 6. seminář "Onomastika a škola". [Prešov, 25.-26.10.1995] Acta onomastica 37, 1996, s. 248-251.


MFN 13852 (5/10)
Majtán, Milan : Odišiel Vlado Uhlár. Acta onomastica 37, 1996, s. 174.
Uhlár Vlado [1912-1996];

MFN 14323 (6/10)
Ruščák, František : Stručný životopis Michala Blichy a zoznam jeho publikovaných onomastických prác. Acta onomastica 37, 1996, s. 179-184.
Blicha Michal;

MFN 15931 (7/10)
Krško, Jaromír : Za profesorom Jánom Matejčíkom (18. 7. 1933 - 5. 1. 1997). Acta onomastica 38, 1997, s. 200-207.
Matejčík Ján [1933-1997];

MFN 16135 (8/10)
Matejčík, Ján : Z hydronymie Novohradu (historicko-geograficko-lingvistický opis). Acta onomastica 38, 1997, s. 32-42.
Novohrad [región];

MFN 20058 (9/10)
Krajčovič, Rudolf : Toponymia v strategických priestoroch Malých Karpát. Acta onomastica 40, 1999, s. 97-102.
toponýmia; Malé Karpaty;

MFN 24745 (10/10)
Sičáková, Ľuba : Onomastický výskum na Pedagogickej fakulte v Prešove pri príležitosti 50. výročia jej vzniku. Acta onomastica 41-42, 2001, s. 321-329.
onomastický výskum;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: