DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 10964 (1/220)
Francúzsko a stredná Európa. Vzťahy medzi Francúzskom a strednou Európou v rokoch 1867 - 1914. Vzájomné vplyvy a predstavy. Materiály z česko-slovensko-francúzskeho kolokvia historikov Bratislava 12.-13. novembra 1992. La France et l'Europe centrale. Les relations entre la France et l'Europe centrale en 1867 - 1914. Impacts et images réciproques. Communications présentées lors du colloque des historiens tcheques, slovaques et francais a Bratislava les 12 et 13 novembre 1992. [Ed.]: Ferenčuhová, Bohumila. Br., Academic Electronic Press 1995. 169 s. slovenského textu, 185 s. francúzskeho textu z opačnej strany knihy. Ed. Slovanské štúdie, zvláštne číslo 2.
OHLASY: Rec.: Hučko Ján, HČ 44, 1996, č. 3, s. 536-540; tiež anot.: J.H., ČČH 95, 1997, č. 1, s. 241-242.


MFN 11000 (2/220)
Gašparíková-Horáková, Anna : U Masarykovcov. Spomienky osobnej archivárky Tomáša Garrigua Masaryka. [Predhovor]: Opat, Jaroslav. [Editor]: Bystrický, Valerián - Rychlík, Jan. Br., Academic Electronic Press 1995. 303 s., obr. príl. Reg. menný.
OHLASY: Rec.: Šuchová Xénia, HČ 44, 1996, č. 1, s. 128-130; tiež rec.: Kučera Martin, Moderní dějiny 4, 1996, s. 301-304; tiež rec.: Repko Jozef, Čechoslovakizmus ako politologický fenomén. SP-M IV-113 1997, č. 3, s. 128-131.
pramene; Bohemika; historičky slovenské; archivári; Masaryk [rod]; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937]; Horáková-Gašparíková Anna [1896-1987]; Gašparíková-Horáková Anna [1896-1987];

MFN 14198 (3/220)
Pieta, Karol : Liptovská Mara. Včasnohistorické centrum severného Slovenska. Br., Academic Electronic Press pre Archeologický ústav SAV v Nitre 1996. 134 s., 16 far. fot. príl. Rés. nem. [Liptovská Mara. Ein frühgeschichtliches Zentrum der Nordslowakei.] Ed. Archeologické pamätníky Slovenska. Zv. 5.
OHLASY: Rec.: Měřínský Zdeněk, ArchHist 22, 1997, s. 393-397.
Liptovská Mara [zatopená obec]; Slovensko severné;

MFN 14960 (4/220)
Baďurík, Jozef : Habsburgovci a slovenské dejiny. In: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Br., Academic Electronic Press 1997, s. 87-90.
rody panovnícke; panovníci; králi; Habsburg [rod];

Zdrojový dokument (Slovenské dejiny v dejinách Európy.)

MFN 14975 (5/220)
Baláž, Claude : Príspevok k problematike zahraničných Slovákov. In: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Br., Academic Electronic Press 1997, s. 69-73.


Zdrojový dokument (Slovenské dejiny v dejinách Európy.)

MFN 14994 (6/220)
Bartl, Július : Problémy výučby dejepisu. In: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Br., Academic Electronic Press 1997, s. 39-43.


Zdrojový dokument (Slovenské dejiny v dejinách Európy.)

MFN 15001 (7/220)
Bartlová, Alena : K niektorým problémom spracovania dejín 20. storočia. In: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Br., Academic Electronic Press 1997, s. 147-150.
20. storočie; historiografia slovenská;

Zdrojový dokument (Slovenské dejiny v dejinách Európy.)

MFN 15109 (8/220)
Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft in der Slowakei 1900-1989. [Hrsg.]: Mannová, Elena. Bratislava, Academic Electronic Press 1997. 292 s.
OHLASY: rec.: Puttkamer Joachim von, ZfO, 48, 1999, č. 2, s. 297-298; tiež rec.: Halmos Károly, KLIÓ 7, 1998, č. 3, s. 121-127; tiež rec.: Tönsmeyer Tatjana, Bohemia 40, 1999, č. 1, s. 235-237; tiež anot.: -Št.-, [ Šepitka Michal,] HČ 47, 1999, č. 3, s. 530.
mešťania; 1918-1990;

MFN 15116 (9/220)
Bystrický, Valerián : Grantové vedecké projekty v oblasti historických vied v SAV a na vysokých školách v rokoch 1991-1996. In: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Br., Academic Electronic Press 1997, 27-30.
historiografia slovenská; vedecké projekty; VEGA; 1991-1996;

Zdrojový dokument (Slovenské dejiny v dejinách Európy.)

MFN 15134 (10/220)
Chalupecký, Ivan : Stav a potreby výskumu cirkevných dejín na Slovensku. In: Slovenské dejiny v dejinách Európy. Br., Academic Electronic Press 1997, s. 113-118.
historiografia slovenská; historiografia cirkevná;

Zdrojový dokument (Slovenské dejiny v dejinách Európy.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: