DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 32937 (1/8)
Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. Zv. l. [Ed., ved. red. a zost.]: Profantová, Zuzana. Br., Ústav etnológie SAV - Ústav pamäti národa 2005. 283 s. Ed. Etnologické štúdie. Zv. 13.
    [Aut. historických štúdií]: Zavacká, Marína - Sivoš, Jerguš - Vaněk, Miroslav - Nosková, Jana - Halla, Josef.
OHLASY: [Rec.]: Bumová Ivica, Pamäť národa 2005, č. 4, s. 74-75; rec.: Lacko Martin, Ethnologia Actualis Slovaca 6, 2006, s. 186-189.
Zborníky slovenské; Zborníky jednorázové; 1948; 1968; 1989; Československo;

Zoznam dielov

MFN 32938 (2/8)
Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. Zv. 2. [Ed., ved. red. a zost.]: Profantová, Zuzana. Br., Ústav etnológie SAV - Ústav pamäti národa 2005. 193 s. Ed. Etnologické štúdie. Zv. 13.
    [Aut. historických príspevkov]: Krekovičová, Eva - Macho, Peter - Vanovičová, Zora - Malá, Zuzana - Letavajová, Silvia.
Rec.: Lacko Martin, Ethnologia Actualis Slovaca 6, 2006, s. 186-189.
Zborníky slovenské; Zborníky jednorázové; 1948; 1968; 1989; Československo;

Zoznam dielov

MFN 37517 (3/8)
Anketa: Osmičkový rok. [Zost.]: Roguľová, Jaroslava. História revue 8, 2008, č. 2, s. 43-48, fot.
ankety; 1936-; 1937-2008; 1949-; 1848; 1918; 1938; 1948; 1968; 1988-1989; Škvarna Dušan; Krajčovičová Natália [1936-]; Bystrický Valerián [1936-]; Barnovský Michal [1937-2008]; Sikora Stanislav [1949-]; Marušiak Juraj;

Zdrojový dokument (História revue)

MFN 38068 (4/8)
Holec, Roman : Mágia náhody, alebo kúzlo osmičiek? Význam osmičkových rokov v slovenských dejinách. História revue 8, 2008, č. 2, s. 41-43, obr.
osmičky; 1848; 1918; 1948; 1968; 1938; 1988-1989;

Zdrojový dokument (História revue)

MFN 39393 (5/8)
Zlomové medzníky v dejinách Slovenska 20. storočia (1918 - 1938 - 1948 - 1968). Výberová bibliografia publikovaných prác v rokoch 1998-2008. [Sprac.]: Šeďová, Božena. In: Vojenská história 12, 2008, č. 4, s. 188-206.
bibliografie; 1998-2008; 1918; 1938; 1948; 1968;

Zdrojový dokument (Vojenská história)

MFN 40346 (6/8)
Marenčáková, Jana : Špecifiká demografického vývoja na Slovensku s dôrazom na obdobie okolo rokov 1918, 1948, 1968. Vedecký obzor 1, 2009, č. 1, s. 49-63. Rés. angl. s. 62-63 The Specifics of Demographic Development in Slovakia with the Emphasis on Period around Years 1918, 1948, 1968.
demografia; 1918; 1948; 1968;

Zdrojový dokument (Vedecký obzor)

MFN 40400 (7/8)
Michálek, Slavomír : Février 1948 et aoút 1968 aux Nations unies. In: La Tchécoslovaquie sismographe de l'Europe au XXe siecle. Paris, Institut d'études slaves 2009, s. 217-236.
1948; 1968;

Zdrojový dokument (La Tchécoslovaquie sismographe de l'Europe au XXe siecle.)

MFN 42976 (8/8)
1948. Únor 1948 v Československu: Nástup komunistické totality a proměny společnosti. [Ed.]: Kocian, Jiří - Devátá, Markéta. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2011. 345 s., reg. menný. Rés. angl. s. 337-338. Czechoslovakia, February 1948: The Coming of Communist Totalitarianism and Social Change. Ed. České křižovatky evropských dějin. Sv. 3.
zborníky jednorázové; zborníky české; politika; 1918; 1938; 1948; 1968;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: