DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 10554 (1/20)
Augustini, Samuel ab Hortis : Cigáni v Uhorsku. O dnešnom stave, zvláštnych mravoch a spôsobe života, ako aj o ostatných vlastnostiach a danostiach Cigánov v Uhorsku. [Von den heutigen Zustande, sonderbaren Sitten und Lebensart, wie auch von den übrigen Eingenschaften und Umständen der Zigeuner in Ungarn.] [Z nem. prel., úvodnú štúdiu nap.]: Urbancová, Viera. [Doslov nap.]: Horváthová, Emília. [Lat. texty v poznámkach prel.]: Tibenský, Ján. Br., Štúdio - dd - 1995. 203 s. [V publikácii je pôvodný nemecký text a preklad do slovenčiny.]
    OHLASY: Slavkovský Peter, Gypsies in Hungary (1775). Human Affairs 5, 1995, č. 2, s. 196; tiež rec.: Čukan Jaroslav, ZbSNM 89-Etnografia 36, 1995, s. 165-169; Urbancová Viera, Svedectvo Samuela Augustiniho. HR 7, 1996, č. 9, s. 9-10.
Augustini Samuel ab Hortis;

MFN 10614 (2/20)
Beňko, Ján : Zo starších sídelných dejín Turca. [Ancient Residential History of Turiec.] ZbSNM 89-Etnografia 36, 1995, s. 23-38., príl. map., tab. Rés. angl.
Turiec;

MFN 10644 (3/20)
Bibliografický prehľad vydaní edičných titulov Slovenského národného múzea v Martine za roky 1985-1994 s menným a tematickým registrom príspevkov Zborníka SNM - Etnografia, roč. 79-88, 1985-1994. [Zost.]: Krišteková, Irma. ZbSNM 89-Etnografia 36, 1995, s. 170-189.


MFN 10913 (4/20)
Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Zv. 1.-2. [Ved. red.]: Botík, Ján - Slavkovský, Peter. Br., Veda 1995. 454 s., 418 s., obr. príl.
OHLASY: anot.: Urbancová Viera, Encyclopedia of folk culture of Slovakia. In: Human Affairs 5, 1995, č. 2, s. 194; rec.: Sopoliga Miroslav, Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska z hľadiska prezentácie Rusínov-Ukrajincov, SlNár 43, 1995, s. 503-506; tiež rec.: Čukan Jaroslav, ZbSNM 89-Etnografia 36, 1995, s. 159-161; tiež rec. Michálek Ján, Pedagogická revue 47, 1995, č. 9-10, s. 99-100; tiež rec.: Slavkovský Peter, The Encyclopedia of Folk Culture of Slovakia. SlNár 45, 1997, č. 1. s. 75-77; tiež rec.: Plicková Ester, Marginálie k Encyklopédii ľudovej kultúry Slovenska. SlNár 45, 1997, č. 3, s. 302-322.


MFN 11066 (5/20)
Halmová, Mária : Dejiny zbierkotvornej činnosti Slovenského národného múzea. ZbSNM 89-Etnografia 36, 1995, s. 123-125.
Martin;

MFN 11067 (6/20)
Halmová, Mária : František Richard Osvald. ZbSNM 89-Etnografia 36, 1995, s. 151-152.
Osvald František Richard [1845-1926];

MFN 11155 (7/20)
Horváth, Stanislav : Činnosť múzea slovenskej dediny v rokoch 1991-1994. ZbSNM 89-Etnografia 36, 1995, s. 126-137.
Martin;

MFN 11241 (8/20)
Jasenák, Ladislav : Karol Anton Medvecký. K 120. výročiu narodenia. ZbSNM 89-Etnografia 36, 1995, s. 156-158.
Medvecký Karol Anton [1875-1937];

MFN 11474 (9/20)
Králiková, Eva : Dejiny Slovenského národného múzea (cieľ, výsledky, problémy). ZbSNM 89-Etnografia 36, 1995, s. 12-17.
Martin;

MFN 11475 (10/20)
Králiková, Eva : History of the Slovak National Museum (the aim, results, problems). ZbSNM 89-Etnografia 36, 1995, s. 18-22.
Martin;


[Search] [Index]
Abbreviation: