DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 11 (1/163)
Kocian, Anton : Orava - turistický sprievodca. Dolný Kubín Miestny odbor Matice slovenskej 1933.
OHLASY: [Úvaha]: Habovštiak Anton, ZbOM 17, 2000, s. 88-92.
turistický sprievodca; Orava [región];

MFN 3747 (2/163)
Ballová, Jozefína : Hattalova reforma štúrovskej spisovnej slovenčiny, jej kultúrno-historický význam. ZbOM 1992, s. 38-43.
Orava; Štúrovci; Hattala Martin;

MFN 4111 (3/163)
Gallo, Ján : Oravská vychovávateľská spoločnosť v kontexte učiteľského hnutia na Slovensku. ZbOM 1992, s. 5-12.
Orava;

MFN 4265 (4/163)
Holec, Roman : Poľnohospodárstvo na Orave v poslednej štvrtine 19. storočia. ZbOM 1992, s. 56-77.
Orava;

MFN 4277 (5/163)
Horváth, Pavel : Oravskí členovia Slovenského učeného tovarišstva. ZbOM 1992, s. 44-49.
    [A.Argai, A.Capovský, T.Červeň, M.Dlholúcky, I.Galas, V.Gazda, D.Grotovský, J.Grotovský, A.Habiňák, J.Hámorník, I.Jurčák, J.A.Jurčák, J.Klinovský, M.Kovalčík, A.Kršák, J.Kubáni, Ch.Lašák, Á.Mutňanský, A.Nedecký, Š.Šefčík, J.Šperlák, M.Trsťanský]
Orava; Argai Adam; Capovský Andrej; Červeň Tomáš; Dlholúcky Michal; Galas Imrich; Gazda Vojtech Adalbert; Grotovský Daniel; Grotovský Ján; Habiňák Anton; Hámorník Ján; Jurčák,Ignác; Jurčák Jakub Alojz; Klinovský Jozef; Kovalčík Martin; Kršák Andrej; Kubáni Jozef; Lašák Cherubín; Mutňanský Ábel; Nedecký Alexej; Šefčík Šimon; Šperlák Ján; Trsťanský Matúš;

MFN 4300 (6/163)
Huba, Peter : Dvadsaťpäť rokov Múzea oravskej dediny. ZbOM 1992, s.
Orava; Zverovka; Brestová pri Zuberci;

MFN 4301 (7/163)
Huba, Peter : K životnému jubileu Pavla Čaploviča. ZbOM 1992, s. 117.
Orava; Čaplovič Pavol [1917-1994];

MFN 4366 (8/163)
Janek, Jozef : Učitelia v Oravskej vychovávateľskej spoločnosti. ZbOM 1992, s. 23-29. [Pavol Cochius, Ludvik Medzihradský, Juraj Šípka, Ján Gregorič, Alexander Lidomil Ruttkay]
Orava; Cochius Pavol; Medzihradský Ludvik; Šípka Juraj; Gregorič Ján; Ruttkay Alexander Lidomil;

MFN 4460 (9/163)
Kaššovic, Branislav - Bábel, Ján : Smrtné štíty v kaplnke Oravského hradu. ZbOM 1992, s. 78-85. [Smrtné štíty patriace šľachticom Jurajovi a Imrichovi Thurzovcom a Jánovi Szunyoghovi.]
Orava; Oravský hrad; Thurzo Juraj [1567-1616]; Thurzo Imrich [1598-1621]; Szunyogh Ján; Turzo Juraj [1567-1616]; Turzo Imrich [1598-1621];

MFN 4496 (10/163)
Kocian, Anton - Kocian, Ľudovít : Preparačné doklady Antona Kocyana v múzeu Oravskom, Karpatskom a Tatrzanskom. IV. časť. ZbOM 1992, s. 86-98.
Orava; Kocyan Anton [1900-1984]; Kocian Anton [1900-1984];


[Search] [Index]
Abbreviation: