DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 881 (1/176)
Dobrotková, Marta : K sociálnej štruktúre západoslovenských miest v 18. storočí. ZbFFUKom-Historica 37, 1987 (vyd. 1990) s. 107-119. Rés. rus., nem.


MFN 1072 (2/176)
Hlava, Bohuslav : Agrárna otázka v Rusku na začiatku 20. storočia. ZbFFUKom-Historica 37, 1987 (vyd. 1990) s. 121-137. Rés. rus., nem.


MFN 1123 (3/176)
Hroch, Miroslav - Kubišová, Vlasta : Velká francouzská revoluce a Evropa 1789/1800. Praha, Svoboda 1990. 200 s.
    OHLASY: Rec.: Boboková Jarmila, ZbFFUKom-Historica 42, 1996, s. 208-213;


MFN 1129 (4/176)
Hubenák, Ladislav : K niektorým otázkam rozvoja vedy na Slovensku v päťdesiatych rokoch. ZbFFUKom-Historica 37, 1987 (vyd. 1990) s. 169-193. Rés. rus., nem.


MFN 1365 (5/176)
Kučera, Matúš : Veľká Morava a bulharský štát. (K politicko-teritoriálnym vzťahom.) ZbFFUKom-Historica 37, 1987 (vyd. 1990) s. 15-45. Rés. rus., nem.


MFN 1407 (6/176)
Lehotská, Darina : Interetnické vzťahy v kultúrnom vývine miest na Slovensku. ZbFFUKom-Historica 37, 1987 (vyd. 1990) s. 47-61. Rés. rus., nem.


MFN 1839 (7/176)
Stavrovský, Emilián : Makovické panstvo v 16.-18. storočí. (Príspevok k osídleniu, etnickej a cirkevnej príslušnosti obyvateľstva na severovýchodnom Slovensku.) ZbFFUKom-Historica 37, 1987 (vyd. 1990) s. 63-106. Rés. rus., nem.


MFN 1964 (8/176)
Tkadlečková, Herta : K niektorým problémom fašizmu. ZbFFUKom-Historica 37, 1987 (vyd. 1990) s. 139-168. Rés. rus., nem.
historiografia; fašizmus;

MFN 2000 (9/176)
Valachovič, Pavol : Ammianus Marcellinus a mestá v Panónii v 4. storočí n.l. ZbFFUKom-Historica 37, 1987 [vyd. 1990] s. 3-13. Rés. rus., nem.
Panónia; Marcellinus Ammianus;

MFN 2068 (10/176)
Zelenák, Štefan : Výstavba vyspelej socialistickej spoločnosti v Bulharsku (1958-1965). ZbFFUKom-Historica 37, 1987 (vyd. 1990) s. 195-210. Rés. rus., nem.[Search] [Index]
Abbreviation: