DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 2317 (1/23)
Čelková, Mária : Z dejín výtvarného umenia Banskej Štiavnice - snahy o zriadenie galérie. ZbBM 15, 1991, s. 305-337. Rés. angl., nem.
Banská Štiavnica;

MFN 2333 (2/23)
Čomaj, Pavel : 75 rokov Naftového podniku v Gbeloch. ZbBM 15, 1991, s. 83-113. Rés. nem., angl.
Gbely [okres Skalica]; okres: Skalica;

MFN 2492 (3/23)
Gayer, Bedrich : Niektoré údaje k Hellovcom v kremnickom archíve a v literatúre. ZbBM 15, 1991, s. 365-367.
Kremnica; Hell Leonard; Hell Tobiáš; Hell Anton; Hell František Kornel;

MFN 2563 (4/23)
Herčko, Ivan : Činnosť Štátneho banského múzea D.Štúra do odchodu RNDr. F.Fialu. ZbBM 15, 1991, s. 261-289.
Banská Štiavnica; Fiala František;

MFN 2564 (5/23)
Herčko, Ivan : Geologický výskum Ľudovíta Cseha a jeho geologická dokumentácia. (K 150. výročiu narodenia.) ZbBM 15, 1991, s. 61-81. Rés., angl., nem.
Cseh Ľudovít [1840-1908];

MFN 2565 (6/23)
Herčko, Ivan : Medzinárodné sympózium [Vývoj názorov na geologickú stavbu Západných Karpát do I. svetovej vojny, Banský Studenec, 3.-7.10.1988.] ZbBM 15, 1991, s. 343-345.
Západné Karpaty;

MFN 2566 (7/23)
Herčko, Ivan : Úsilie o založenie Geologického ústavu na Slovensku v období prvej republiky. ZbBM 15, 1991, s. 7-33. Rés. angl., nem.


MFN 2589 (8/23)
Hock, Milan : Ing. Eugen Kladivík, CSc., päťdesiatročný. ZbBM 15, 1991, s. 347-350.
Kladivík Eugen [1939-];

MFN 2590 (9/23)
Hock, Milan : Modernizácia štiavnickej centrálnej stupy na začiatku 20. storočia. ZbBM 15, 1991, s. 189-199. Rés. angl., nem.
Banská Štiavnica;

MFN 2591 (10/23)
Hock, Milan : Slovenské banské múzeum v rokoch 1987-1988. ZbBM 15, 1991, s. 291-304.
Banská Štiavnica;


[Search] [Index]
Abbreviation: