DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 662 (1/2)
Bán, András D. : A két világháború közötti szlovákiai magyarság jogállásának és politikai életének néhány kérdése. [Niekožko otázok k právnemu postaveniu a politickému životu Maďarov na Slovensku medzi dvoma vojnami.] In: Varietas historiae. Bp., Magyarságkutató Intézet 1990, s. 43-56.
Maďari, Slovensko;

MFN 1546 (2/2)
Molnár, Imre : A kassai Kormányprogram szerepének vizsgálata a történeti szakirodalomban (45 éve hirdették ki a kassai kormányprogramot). [Skúmanie úlohy Košického vládneho programu v historiografii (pred 45 rokmi vyhlásili Košický vládny program).] In: Varietas historiae. Bp., Magyarságkutató Intézet 1990, s. 151-157.
Košice;

[Search] [Index]
Abbreviation: