DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 637 (1/5)
August 68 na Slovensku. [Text]: Valo, Peter. Br., Nezávislá agentúra O.K.O 1990. 96 s. Ed. Slovensko vo fotografii 1/1990.
1968 august;

MFN 7115 (2/5)
Malá vojna. Vojenský konflikt medzi Maďarskom a Slovenskom v marci 1939. (Príspevky a materiály z konferencie v Michalovciach 30.3.1993.) [Zost.]: Deák, Ladislav. Br., Slovak Academic Press pre Historický ústav SAV 1993. 94 s. Príl.
    [Z obsahu]: DEÁK, Ladislav: Agresia Maďarska proti Slovensku v marci 1939, s. 11-20; ŠIMUNIČ, Pavol: Vojenské aspekty obrany Slovenska v druhej polovici marca 1939, s. 21-33; KORČEK, Ján: Účasť nevojenských jednotiek a dobrovoľníkov pri obrane východného Slovenska, s. 34-46; MOJŠ, Vrastislav: Slovensko v "susedskom objatí" v marci 1939, s. 47-56; SULAČEK, Jozef: Pohraničné incidenty na južnom Zemplíne počas "Malej vojny", s. 57-62; ZELENÁK, Peter: Ohlas maďarsko-slovenského konfliktu v marci 1939 v súdobej tlači na Slovensku, s. 63-68; PARENIČKA, Pavol: Slovensko-maďarský konflikt na jar roku 1939 v slovenskej publicistike a literatúre, s. 69-78; POTEMRA, Michal: Sobranecký kraj za maďarskej okupácie v rokoch 1939-1944, s. 79-88; VALO, Peter: Cesta k odkliatiu "Malej vojny", s. 89-94.
OHLASY: Polla Belo, Knižná revue 3, č. 25, 1993, s. 13.
Zemplín; Sobranecký kraj;

MFN 7116 (3/5)
Malá vojna. Vojenský konflikt medzi Maďarskom a Slovenskom v marci 1939. (Príspevky a materiály z konferencie v Michalovciach 30.3.1993.) [Zost.]: Deák, Ladislav. 2. vyd. Br., Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus 1993. 98 s. Rés. angl.
    [Z obsahu]: DEÁK, Ladislav: Agresia Maďarska proti Slovensku v marci 1939, s. 11-20; ŠIMUNIČ, Pavol: Vojenské aspekty obrany Slovenska v druhej polovici marca 1939, s. 21-33; KORČEK, Ján: Účasť nevojenských jednotiek a dobrovoľníkov pri obrane východného Slovenska, s. 34-46; MOJŠ, Vrastislav: Slovensko v "susedskom objatí" v marci 1939, s. 47-56; SULAČEK, Jozef: Pohraničné incidenty na južnom Zemplíne počas "Malej vojny", s. 57-62; ZELENÁK, Peter: Ohlas maďarsko-slovenského konfliktu v marci 1939 v súdobej tlači na Slovensku, s. 63-68; PARENIČKA, Pavol: Slovensko-maďarský konflikt na jar roku 1939 v slovenskej publicistike a literatúre, s. 69-78; POTEMRA, Michal: Sobranecký kraj za maďarskej okupácie v rokoch 1939-1944, s. 79-88; VALO, Peter: Cesta k odkliatiu "Malej vojny", s. 89-94.
OHLASY: anot.: Polla Belo, SP-M 1994, č. 1, s. 146-147; tiež anot.: Harna Josef, ČČH 93, 1995, č. 2, s. 341.
Zemplín; Sobranecký kraj;

MFN 14731 (4/5)
Valo, Peter : Slovenské eso a ruský cár. Človek sa s človekom dohodne, ak mu v tom nezabráni ideológia. Br., ATRAKT 1996. 142 s. [Letci v SNP.]
letectvo vojenské; SNP; Slovenské národné povstanie;

MFN 19166 (5/5)
Vojnový zločinec alebo svätec. Svedectvá pravdy o Slovensku. Diel 2. [Sereď], [Priatelia prezidenta Tisu na Slovensku a v cudzine vo vyd. REPRINT s.r.o.] [1998]. 699 s.
    [Kol. aut.]: Korec, Ján Chryzostom - Zúbek, Teodor - Ďurica, Milan S. - Vnuk, František - Judák, Viliam - Kirschbaum, Jozef - Magdolenová, Anna - Baník, Anton - Bajan, Pavol - Barnovský, Michal - Bielik, František - Bielik, Peter - Bor, Ján - Cieker, Jozef - Čierny, Karol - Dilong, Rudolf - Dobiš, Pavol - Ďurčanský, Ferdinand - Glejdura, Štefan - Guarda-Nardini, Lisa - Hnilecký, Štefan - Holý, Ján - Höttl, Wilhelm - Jakubík, A. - Jankovský, Marián - Kalesný, František - Kolmajer, Jozef - Langa, Marta - Letz, Róbert - Lojek, B. - Macko, Ladislav - Malý, Anton - Mathé, Svätoslav - Mečiar, Stanislav - Michalík, Valent - Mistrík, Roman - Murgaš, Koloman - Murín, Karol - Nesnadný, Viktor - Paučo, Jozef - Pavlo, Ľudovít - Pír, Andrej - Poláček, Milan - Polakovič, Štefan - Poloma, Jozef - Porubčan, Jozef - Prídavok, Peter - Rydlo, Jozef - Sečanský, Ján - Smák, Jozef - Smolec, Ján - Stano, B. - Struhár, Pavol - Styk, Jozef - Števík, Vojtech - Švoňavec, Michal - Tatranský, Karol - Tatranský, Vincent - Tomáš, J. - Valko, Štefan - Valo, Peter - Visco, Augustín - Weiss, Ján - Žatko, Ernest - Kittner, Anton - Bebjak, Stanislav - Chovan-Rehák, J. - Tatran, Ľudovít - a ďalší.
politici slovenskí; prezidenti slovenskí; Tiso Jozef [1887-1947];

[Search] [Index]
Abbreviation: