DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 250 (1/2)
Nečas, Ctibor : Na prahu české kapitálové expanze. Brno, UJEP 1987. 132 s.
    Rec.: Holec Roman, HČ 42, 1994, č. 3, s. 568-570.


MFN 303 (2/2)
Goněc, Vladimír : Vznik SSSR a sovětská Ukrajina. Brno, UJEP 1988. 158 s. Rec.: Čulková Darina, Vedecké informácie Spoločenskovedeckého ústavu SAV Košice 1990, č. 1, s. 117-121.


[Search] [Index]
Abbreviation: