DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 15 (1/115)
Osuský, Samuel Štefan : Prvé slovenské dejiny filozofie. Tranoscius 1939. 431 s.
    Ohlas: Kocka Ján, Odkaz Osuského "prvých slovenských dejín filozofie", Filozofia 49, 1994, č. 9, s. 585-592.


MFN 1448 (2/115)
Luther, Martin : Výber zo spisov. [Z nem. prel.]: Michalko, Ján - Koštial, Rudolf. 2. vyd. Br., Vesna pre Tranoscius v Liptovskom Mikuláši 1990. 228 s.


MFN 2953 (3/115)
Madarász, Július : V utíšení a dúfaní je vaša sila. Liptovský Mikuláš Tranoscius 1991. 62 s. [Slovenský evanjelický teológ - biografia faktografická.]
Madarász Július;

MFN 3567 (4/115)
Veselý, Daniel : Martin Luther reformátor. Liptovský Mikuláš Tranoscius 1991. 120 s.
Luther Martin [1483-1546];

MFN 4186 (5/115)
Hamada, Milan : Georgius Tranoscius - Juraj Tranovský (Reformačný humanista a tvorca duchovnej piesne.) SlL 39, 1992, č. 4, s. 279-288. Rés. angl.
Tranovský Juraj [1592-1637];

MFN 5547 (6/115)
Uhorskai, Pavel : Ako bolo. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 1992. 115 s. [Memoáre generálneho biskupa slovenskej evanjelickej cirkvi.]
Uhorskai Pavel;

MFN 6889 (7/115)
Kovačevičová, Soňa : Liptovský Svätý Mikuláš. Mesto spolkov a kultúry v rokoch 1830-1945. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 1993. 157 s., reg. Rés. nem., angl.
    OHLASY: rec.: Pástor Zoltán, Zdroje vlastenectva, SP-M 1993, č. 12, s. 153-155.
mestá, Slovensko; spolky; kultúra; Liptovský Mikuláš;

MFN 7090 (8/115)
Maco, Michal : Kto bol Ján Tranoscius. Verbum 4, 1993, č. 5, s. 281-285.
Tranoscius Ján;

MFN 7280 (9/115)
Národohospodár Peter Zaťko spomína. [Sprac., upravil a pozn. dopln. ]: Teren, Štefan. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 1993. 279 s., obraz. príl.
hospodárstvo; Národohospodári slovenskí; Zaťko Peter [1903-1978];

MFN 7557 (10/115)
Rázus, Martin : Argumenty. Hovory so synom i s tebou. [Jaz. upr., pozn. a dosl. nap.]: Gáfrik, Michal. [Liptovský Mikuláš]. Tranoscius [1993]. 79 s.
Rázus Martin [1888-1937];


[Search] [Index]
Abbreviation: