DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 1960 (1/21)
Thurzo, Milan : Vývoj človeka a zdravotný stav našich predkov. Katalóg expozície. Br., Obzor pre Prírodovedné múzeum SNM v Bratislave 1990. 64 s. Rés. rus., nem.


MFN 3091 (2/21)
Norman, David - Milner, Angela : Dinosaury. [Z angl.prel.]: Thurzo, Milan. Br., Tatran 1991. 64 s. Ed. Vidieť-poznať-vedieť.


MFN 9355 (3/21)
Lambert, David : Veľká kniha o dinosauroch. [Z angl. prel.]: Thurzo, Milan. Br., TIMY 1994. 192 s.


MFN 9838 (4/21)
Pravekí ľudia. [Z angl. prel.]: Thurzo, Milan. Br., Fortuna print 1994. 63 s.


MFN 10072 (5/21)
Staššíková-Štukovská, Danica - Fabiš, Marian - Thurzo, Milan - Korytárová, Oľga - Reinprecht, Ladislav : Absolútna dekompozícia na pohrebiskách - prvé výsledky experimentov v Borovciach. SlArch 42, 1994, č. 1, s. 187-210. Rés. angl.
Borovce [okres Piešťany]; okres: Piešťany;

MFN 10234 (6/21)
Thurzo, Milan : Antropologický rozbor žiarových pozostatkov z lokality Nová Dedinka (Šáp), okres Bratislava vidiek. ZbSNM 88-Archeológia 4, 1994, s. 51.
Šáp; Nová Dedinka [okres Bratislava okres]; okres: Bratislava;

MFN 12087 (7/21)
Putnam, James : Múmie. [Z angl. prel.]: Thurzo, Milan. Br., Fortuna Print 1995. 64 s.


MFN 12431 (8/21)
Thurzo, Milan : Antropologický posudok na kostrové pozostatky z lokality Prašník (okr. Trnava), poloha Tlstá hora (Babylon). Balneologický spravodajca 33, 1995, s. 146-153. Rés. nem., angl.
Prašník; Tlstá hora-Babylon;

MFN 12432 (9/21)
Thurzo, Milan : Index to Volumes XXXI - XL (1985-1994) of Zborník Slovenského národného múzea - Prírodné vedy (Acta rerum naturalium musei nationalis Slovaci). ZbSNM-Prírodné vedy 41, 1995, s. 95-107.


MFN 13767 (10/21)
Labuda, Jozef - Thurzo, Milan : Nálezové okolnosti a antropologická analýza stredovekých lebiek z karnera Starého Zámku v Banskej Štiavnici. [Entdeckungssituation und atropologische Analyse der mittelalterlichen Schädel aus Starý Zámok (altes Schloss) in Banská Štiavnica (Schemnitz) Slowakei.] ZbSNM-Prírodné vedy 42, 1996, s. 35-54., príl. fot., tab. Rés. nem.
Banská Štiavnica;


[Search] [Index]
Abbreviation: