DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 51 (1/96)
Šmatlák, Stanislav : 150 rokov slovenskej lyriky. Br., Tatran 1971. 330 s. Rec.: Gáfrik Michal, SlL 37, 1990, s. 386-390.


MFN 101 (2/96)
Vladár, Jozef : Venuše slovenského praveku. Br., Tatran 1979. 60 s. Rés. rus., angl., nem., franc.


MFN 265 (3/96)
Špiesz, Anton : Bratislava v 18. storočí. Br., Tatran 1987. 240 s. [Rec.]: Marchal Stanislav, PHS 31, 1990, s. 283-284.
Bratislava;

MFN 268 (4/96)
Zachar, Lev : Keltské umenie na Slovensku. Br., Tatran 1987. 208 s.
OHLASY: rec.: Bujna Jozef, SlArch 38, 1990, č. 1, s. 230-232.


MFN 374 (5/96)
Štyridsať rokov vydavateľstva Tatran. Bibliografický súpis kníh 1967-1986. [Zost. a reg. vyprac.]: Filipová, E. [Súpis maď.literatúry zost.]: Nádor Békéné, Orsolya. Br., Tatran 1988. 656 s.
vydavateľstvá; Tatran;

MFN 504 (6/96)
Kukučín zblízka. Výber z listov. [Zost., pozn. a vysvetlivky nap.]: Mináriková Marianna. Br., Tatran 1989. 312 s. Rec.: Šimkovič Alexander, SlL 37, 1990, s. 385-386.
Kukučín Martin [1860-1928];

MFN 573 (7/96)
Šimková, Soňa : Moliere na Slovensku. [Predslov nap.]: Boor, J. Br., Tatran 1989. 307 s. Rec: Juráňová Jana, SP 106, 1990, č. 1, s. 139-141 tiež
OHLASY: Štefko Vladimír, Moliere putujúci Slovenskom, SlDiv 39, 1991, č. 1, s. 95-96.
Moliére Jean-Baptiste;

MFN 590 (8/96)
Umenie politiky, politika umenia. Z listov Laca Novomeského. 2. zv. [Zost.]: Drug Štefan. Br., Tatran 1989. 595 s. Rec.: Soldan Ladislav, SlL 37, 1990, s. 207-208; tiež
Noge Július, SP 106, 1990, č. 6, s. 139-141.
Novomeský Ladislav [1904-1976];

MFN 673 (9/96)
Baráthová, Nora : Nad Kežmarkom vietor veje... Br., Tatran 1990. 96 s., 32 s. obr. príl.
OHLASY: [Anot.]: -M. K.-, SlNár 39, 1991, s. s. 252.
Kežmarok;

MFN 741 (10/96)
Bohuš, Ivan : Okrúhle tatranské výročia 1990. KrSl 67, 1990, č. 1, s. 40.
výročia; Tatry [pohorie];


[Search] [Index]
Abbreviation: