DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 199 (1/267)
Československá numismatika. Současný stav, úkoly a perspektivy. Brno 1986. 204 s. rec.: Kazimír Štefan, SlNum 11, 1990, s. 295-296.


MFN 213 (2/267)
Nohejlová-Prátová, Emanuela : Základy numismatiky. 2. vyd. Praha, 1986. 336 s. Anot.: Kazimír Štefan, SlNum 11, 1990, s. 293-295.


MFN 360 (3/267)
Problematika mincovníctva a Jagelovcov. Materiály z 5. československo-poľskej numizmatickej konferencie. Svit, 20.-22.mája 1988. Nitra - Svit 1988. 309 s.
OHLASY: anot.: Oslanský František, HČ 38, 1990, s. 741-742; Kazimír Štefan, SlNum 12, 1992, s. 191-192.
Jagel [rod];

MFN 715 (4/267)
Bibliografia slovenskej numizmatiky 1986-1987. [Zost.]: Minarovičová, Elena. SlNum 11, 1990, s. 298-303.


MFN 952 (5/267)
Fiala, Anton : V. československo-poľská numizmatická konferencia k problematike mincovníctva Jagelovcov. [Svit, 20.-22.5.1988.] SlNum 11, 1990, s. 288-291.


MFN 1136 (6/267)
Hunka, Ján : Nálezy mincí grošovej meny zo stredovekých sídliskových aglomerácií na Slovensku. SlNum 11, 1990, s. 143-157. Rés. rus., nem.


MFN 1224 (7/267)
Kazimír, Štefan : Menová reforma v Uhorsku v prvej tretine 14. storočia a produkcia peňazí na Slovensku v stredoveku. SlNum 11, 1990, s. 27-35. Rés. rus., nem.


MFN 1264 (8/267)
Kolníková, Eva : Gratulácia k vzácnym deväťdesiatym narodeninám nestorke československej numizmatiky univ. prof. PhDr. Emanuele Nohejlovej-Prátovej, DrSc. SlNum 11, 1990, s. 275-276.
Nohejlová-Prátová Emanuela;

MFN 1265 (9/267)
Kolníková, Eva : Menový vývoj na Slovensku od 14. do polovice 16. storočia. (Grošová mena.)Kolokvium. [Nové Vozokany, 21.-22.10.1986] SlNum 11, 1990, s. 11-13.


MFN 1267 (10/267)
Kolníková, Eva : Šesťdesiate narodeniny doc. PhDr. Jiřího Šejbala, DrSc. SlNum 11, 1990, s. 279-281.
Šejbal Jiří;


[Search] [Index]
Abbreviation: