DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 2025 (1/2)
Viktor Lorenz Pamätnica. [Zost.]: Skrak, Ladislav. Krompachy, Miestny odbor Matice slovenskej 1990. 295 s. [Strojný inžinier Krompašských železiarní, zanietený horolezec.]
Krompachy [okres Spišská Nová Ves]; okres: Spišská Nová Ves; Lorenc Viktor;

MFN 6949 (2/2)
Krompachy. Osobnosti. História. [Zost.]: Skrak, Ladislav. Krompachy, Miestny odbor MS v Krompachoch 1993. 116 s.
Krompachy [okres Spišská Nová Ves]; okres: Spišská Nová Ves;

[Search] [Index]
Abbreviation: