DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 588 (1/2)
Turzo, Ivan : Z môjho života. Br., Sapac 1989. 97 s. Rec.: Kusý Ivan, Verný slovenskému divadlu.SP 109, 1993, č. 2, s. 134-135.
memoáre; Thurzo Ivan [1882-1964]; Turzo Ivan [1882-1964];

MFN 14421 (2/2)
Sokol, Koloman : Čas, ktorý som žil... Br., Sapac 1996.
Sokol Koloman [1902-2003];

[Search] [Index]
Abbreviation: