DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 1101 (1/215)
Horecký, Ján : K jazykovej politike v r. 1948-88. SAS 19, 1990, s. 139-150.
1948-1988; politika jazyková; jazyková politika;

MFN 1109 (2/215)
Horváthová, Emília : Reminiscencie na staroslovanské božstvá v slovenských prameňoch. SAS 19, 1990, s. 151-164.
bohovia staroslovanskí;

MFN 1304 (3/215)
Kováč, Michal : Národný dom v Martine. SAS 19, 1990, s. 177-191.
Národný dom; Martin;

MFN 1347 (4/215)
Krošláková, Ema : Staroslovienčina ako prvý spisovný jazyk našich slovanských predkov. SAS 19, 1990, s. 193-209.
staroslovienčina;

MFN 1480 (5/215)
Marsina, Richard : Franko Víťazoslav Sasinek (k 160.výročiu narodenia). 38, 1990, s. 919-921.
Sasinek František Víťazoslav [1830-1914]; Sasinek Franko Víťazoslav [1830-1914];

MFN 1536 (6/215)
Mistrík, Jozef : K histórii Letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca. SAS 19, 1990, s. 7-14.


MFN 1619 (7/215)
Otčenáš, Michal : Franko V. Sasinek - historiograf Slovákov. LML 23, 1990, s. 153-168.
Sasinek František Víťazoslav [1830-1914]; Sasinek Franko Víťazoslav [1830-1914];

MFN 1943 (8/215)
Švagrovský, Štefan : Z histórie osadných názvov Slovákov v Juhoslávii. SAS 19, 1990, s. 355-366.
Slováci, Juhoslávia;

MFN 2209 (9/215)
Beňko, Ján : Nemci, Sasi, Tetuóni. Dôležitý fenomén osídlenia Slovenska. HR 2, 1991, č. 5, s. 10-11.
Nemci, Slovensko; Sasi; Teutóni; osídlenie Slovenska;

MFN 2531 (10/215)
Habovštiaková, Katarína : Prekladová a pôvodná tvorba Konštantína a Metoda. SAS 20, 1991, s. 69-82.
Veľká Morava; literatúra veľkomoravská; slavistika; vierozvestci veľkomoravskí; Cyril Konštantín [826/827-869]; Konštantín Cyril [826/827-869]; Metod [815-885];


[Search] [Index]
Abbreviation: