DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 8728 (1/6)
Gajdoš, Marián : Pripojenie Zakarpatskej Ukrajiny k ZSSR a Ukrajinská národná rada Prjaševčiny. In: Rusíni: otázky dejín a kultúry. Prjašiv [Prešov], Rusin'skaja obroda 1994, s. 105-115. Rés. slov., angl.
Zakarpatská Ukrajina;

MFN 8821 (2/6)
Haraksim, Ľudovít : Obrodenie Rusínov. In: Rusíni: otázky dejín a kultúry. Prjašiv [Prešov], Rusin'skaja obroda 1994, s. 79-94. Rés. slov., angl.


MFN 9205 (3/6)
Konečný, Stanislav : K niektorým otázkam pravoslavizácie na Slovensku v roku 1950. In: Rusíni: otázky dejín a kultúry. Prjašiv [Prešov], Rusin'skaja obroda 1994, s. 125-133. Rés. slov., angl.


MFN 9817 (4/6)
Pop, Ivan : Rusiny v slavjanskim sviti. In: Rusíni: otázky dejín a kultúry. Prjašiv [Prešov], Rusin'skaja obroda 1994, s. 9-18. Rés. slov., angl.


MFN 9994 (5/6)
Sisak, Miron : Ponjatja Rus v Karpatach. In: Rusíni: otázky dejín a kultúry. Prjašiv [Prešov], Rusin'skaja obroda 1994, s. 45-58. Rés. slov., angl.
Karpaty;

MFN 10305 (6/6)
Uličný, Ferdinand : O pôvode Rusínov a ich spoločenskom vývine na Slovensku do 18. storočia. In: Rusíni: otázky dejín a kultúry. Prjašiv [Prešov], Rusin'skaja obroda 1994, s. 19-28. Rés. slov., angl.
    Komentár: Popovič Michal, Slovo o potrebe pravdivej histórie Rusínov, s. 29-44. Rés. slov., angl. [Oba príspevky publikované v jednom zborníku.]


[Search] [Index]
Abbreviation: