DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 3894 (1/6)
Corpus campanorum Slovaciae I. [Zost.]: Petráš, Milan. Trnava, Západoslovenské múzeum v Trnave 1992. 122 s. Reg. menný. Rés. angl., nem.
    [Z obsahu]: SPIRITZA, Juraj: Prehľad zvonolejárov pôsobiacich v 14.-20.storočí na Slovensku, s. 5-64; PETRÁŠ Milan: Slovenský vynálezca a konštruktér Jozef Pozdech (1811-1878), s. 65-104; ŠMÁLIK, Štefan: Údaje o zvonoch na Orave, s. 105-106; PROKSA, Pavel: Pravidlá zvonenia v Holíči z roku 1834, s. 107-108.
Holíč; Orava; Pozdech Jozef;

MFN 5122 (2/6)
Proksa, Pavel : Daniel Stránsky v Senici. Záhorie 1, 1992, č. 2, s. 8-9.
Senica; Stránsky Daniel;

MFN 7536 (3/6)
Proksa, Pavel : O prvých školských rokoch Jána Jaromíra Boora (k 80. výročiu jeho smrti). Záhorie 2, 1993, č. 5-6, č.5/s. 17-19.
Boor Ján Jaromír;

MFN 9853 (4/6)
Proksa, Pavel : Z dejín evanjelickej farnosti - kanonické vizitácie v Holíči. In: Historické podmienky formovania sa regionálnej kultúry. Malacky, Záhorské centrum kultúry 1994, s. 9-12.
Holíč [okres Skalica]; okres: Skalica;

MFN 12077 (5/6)
Proksa, Pavel : Stánok boží s ľuďmi. [Z dejín evanjelickej cirkvi a.v. v Holíči.] Holíč, Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Holíči [1995.] 180 s., príl. fot. [Holíč, Kátov, Kopčany]
    OHLASY: Anot.: Maťovčík Peter, HČ 44, 1996, č. 4, s. 721-722.
HLASY: anot.: Maťovčík Peter, HČ 44, 1996, č. 4, s. 721-722.
evanjelické chrámy; kostoly evanjelické; Holíč [okres Skalica]; okres: Skalica; Kátov [okres Skalica]; okres: Skalica; Kopčany [okres Skalica]; okres: Skalica;

MFN 17044 (6/6)
Z Dejín evanjelickej cirkvi a.v. v Skalici. [Zost.]: Petrovič, Vladimír - Koč, Ondrej st. - Proksa, Pavel. Skalica, Evanjelický a.v. cirkevný zbor - Záhorské múzeum 1997. 120 s., fot. farebné príl. Rés. angl.
    [Obsah]: KOČ, Ondrej st.: Úvodom, s. 7; KOČ, Ondrej st.: Prečo prišlo k reformácii, s. 8-9; PETROVIČ, Vladimír: Evanjelici v Skalici do vydania Tolerančného patentu, s. 10-14; PETROVIČ, Vladimír -; KOČ, Ondrej st.: Evanjelici v Skalici po vydaní Tolerančného patentu, s. 15-79; PROKSA, Pavel: Jednota bratská v Skalici, s. 80; PETROVIČ, Vladimír: Fília Vrádište, s. 80-83; PROKSA, Pavel: Fília Holíč, s. 84-88; PETROVIČ, Vladimír -; PROKSA, Pavel: Kazatelia zboru, s. 89-95; PETROVIČ, Vladimír -; PROKSA, Pavel: Rektori, s. 96-100.
mestá, Slovensko; cirkev evanjelická; evanjelická cirkev; Skalica; Holíč [okres Skalica]; okres: Skalica; Vrádište;

[Search] [Index]
Abbreviation: