DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 2137 (1/4)
Ajnenkiel, Andrzej : Uksztaltowanie sie centralnego osrodka wladzy panstwowej w Polsce i Czechoslowacji po I wojnie swiatowej. In: Odrodzenie panstwowosci i przemiany struktur spolecznych w Polsce i Czechoslowacji 1918-1945. Warszawa, Polska akademia nauk - Instytut historii 1991, s. 38-48.


MFN 2176 (2/4)
Balcerak, Wieslaw : Miedzynarodowe uwarunkowania odrodzenia panstwa polskiego i powstania Republiki Czechoslowackiej. In: Odrodzenie panstwowosci i przemiany struktur spolecznych w Polsce i Czechoslowacji 1918-1945. Warszawa Polska akademia nauk - Instytut historii 1991, s. 7-18.


MFN 2195 (3/4)
Bartlová, Alena : Príspevok ku ekonomicko-sociálnym premenám na Slovensku a ich odraze v štruktúre slovenského obyvatežstva (1918-1939). In: Odrodzenie panstwowosci i przemiany struktur spolecznych w Polsce i Czechoslowacji 1918-1945. Warszawa, Polska akademia nauk - Instytut historii 1991, s. 55-67.


MFN 2904 (4/4)
Lacina, Vlastislav : Sociální struktura vesnice v meziválečném Československu a změny vyvolané pozemkovou reformou. In: Odrodzenie panstwowosci i przemiany struktur spolecznych w Polsce i Czechoslowacji 1918-1945. Warzsawa, Polska akademia nauk - Instytut historii 1991, s. 68-73.


[Search] [Index]
Abbreviation: