DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 40 (1/81)
Sojková, Zdenka : Skvitne ešte život. Br., Obzor 1965. 402 s.
OHLASY: [Vysvetlenie]: Sojková Zdenka, Kolem prvního vydání knihy Skvitne ešte život (aneb Proč musí vyjít česky!). Zrkadlenie Zrcadlení 1, 2004, č. 1, s. 78-82.
Štúr Ľudovít [1815-1856];

MFN 229 (2/81)
Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Tomus 2. Inde ab a. MCCXXXV usque ad a. MCCLX. [Ad edendum praeparavit]: Marsina, Richard. Br., Obzor 1987. 608 s., 25 s. fot. príl. Reg. menný, miestny a vecný.
OHLASY: [rec.]: Avenarius Alexander, Kniha '89 1990, s. 180-182.
pramene; diplomatár;

MFN 287 (3/81)
Dejiny Trnavy. [Zost.]: Šimončič, Jozef - Watzka, Jozef. Br., Obzor 1988. 504 s.
    Slaný Július, Stredné Slovensko 9 Spoločenské vedy, 1990, s. 270-272.
OHLASY: [rec.]: Redererová Veronika, Romboid 25, 1990, s. 128-129; tiež
mestá, Slovensko; Trnava;

MFN 322 (4/81)
Juríček, Ján : Vajanský. Br., Obzor 1988.
OHLASY: [rec.]: Truhlář Břetislav, Romboid 25, 1990, s. 127-128.
Vajanský Svetozár Hurban [1847-1916];

MFN 443 (5/81)
Encyklopédia literárnych diel. [Zost.]: Knězek Libor. Br., Obzor 1989. 858 s. Rec.: Viskupová Etela, SlL 37, 1990, s. 483-484.


MFN 516 (6/81)
Malá slovenská vlastiveda. 1. [Zost.]: Plesník, Pavol. Br., Obzor 1989. 400 s.
lexikóny; encyklopédie;

MFN 549 (7/81)
Rača. Vlastivedná monografia. [Zost.]: Podolák, Ján. Br., Obzor pre MNV v Bratislave Rači 1989. 308 s.
Bratislava-Rača; Rača-Bratislava;

MFN 552 (8/81)
Rosenbaum, Karol : Vzťahy slovenskej a českej literatúry 19. a 20. storočia. Koncepcia a riešenia. Br., Obzor 1989. 392 s.
OHLASY: [rec.]: Kusý Ivan, SlL 38, 1991, č. 1, s. 76-78.


MFN 593 (9/81)
Vereš, J. : Pamätnica. Palma, š.p. Br., Obzor 1989. 104 s.


MFN 942 (10/81)
Farkaš, Zdeněk : Ich ohniská kryje zem. Ako to bolo na Slovensku v dobe kamennej. Br., Obzor 1990. 144 s.[Search] [Index]
Abbreviation: