DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 827 (1/1)
Čaplovič, Ján : Portréty dejatežov Oravy. [Z pôv. rkp. pozostalosti pre tlač upr.]: Čaplovič, Pavol - Vrabček, Martin. Dolný Kubín, ORA-PRESS pre ONV v Dolnom Kubíne 1990. 169 s.
Orava;

[Search] [Index]
Abbreviation: