DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 2308 (1/33)
Cvetler, Jiří - Pražák, Richard - Romportlová, Marta : Bibliografie československé hungaristiky za léta 1981-1985. Brno, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta 1991. 580 s. Ed. Materiály k dějinám a kultuře střední a jihovýchodní Evropy 12.
    OHLASY: rec.: Kessler Wolfgang, OOH 36 1994, č. 4, s. 887.


MFN 3617 (2/33)
Zavacká, Katarína : Stanoviská predstaviteľov právnej vedy k porušeniu ústavy v rokoch 1938-1939. In: K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno, Masarykova univerzita 1991, s. 121-123.
Weyr František;

MFN 3789 (3/33)
Bibliografie československé balkanistiky za léta 1987-1900. [Zost.]: Bronec, Jiří - Cvetler, Jiří - Dorovský, Ivan - Raev, Ivan. Brno, Masarykova univerzita Filozofická fakulta 1992. 232 s. Reg. autorský.
balkanistika;

MFN 6144 (4/33)
Dejiny Maďarska. [Zost.]: Pražák, Richard. [Kol. aut.]: Havlík, Lubomír - Hejl, František - Horváth, Pavol - Marsina, Richard - Romportlová, Marta - Šmerda, Milan. Brno, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta 1993. 297 s. + bg.
    OHLASY: rec.: Libor Jan, Lidová demokracie 25.12.1993; Niederhauser Emil, Századok 127, 1993, č. 5-6, s. 852-853; anot.: Prágai tükör kultúrális és közéleti lap 2, 1994, č. 1-2, s. 106-113; Kessler Wolfgang, OOH 36, 1994, s. 887-888.


MFN 7247 (5/33)
Mosný, Peter : Legitimita vyhlasovacieho aktu na Slovensku zo dňa 14. marca 1939. In: Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. Sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. Brno, Masarykova univerzita 1993, s. 273-282.
Baxa Bohumil;

MFN 7284 (6/33)
Nečas, Ctibor : Podnikání českých bank v cizině 1898-1918. Brno, Masarykova univerzita 1993. 139 s.
    Rec.: Holec Roman, HČ 42, 1994, č. 3, s. 568-570.


MFN 7971 (7/33)
Vaculík, Jaroslav : Reemigrace zahraničných Čechů a Slováků v letech 1945-1950. Brno, Masarykova univerzita 1993. 158 s. Rés. nem.


MFN 8113 (8/33)
Zavacká, Katarína : Zmocňovacie zákonodarstvo v Československu v období rokov 1918-1939. In: Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. Sborník příspěvků z vědecké konference věnované prof. JUDr. Bohumilu Baxovi. Brno, Masarykova univerzita 1993, s. 255-260.
Baxa Bohumil;

MFN 8512 (9/33)
Česko-maďarské kulturní vztahy od osvícenství do roku 1848. Brno, Masarykova univerzita 1994. 143 s.
    OHLASY: rec.: Niederhauser Emil, Századok 129, 1995, č. 2, s. 482-483.


MFN 9600 (10/33)
Nečas, Ctibor : Českoslovenští Romové v letech 1938-1945. 2. vyd. Brno, Masarykova univerzita - Filozofická fakulta 1994. 220 s.[Search] [Index]
Abbreviation: