DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 45427 (1/10)
Hallon, Ľudovít : Vojnové škody na severozápadnom Slovensku 1944 - 1945. In: Kysuce v XX. storočí. Čadca, Historický ústav SAV - Kysucké múzeum v Čadci - Žilinský samosprávny kraj 2012, s. 109-131. Rés. angl. s. 317. War Damage in Northwestern Slovakia in 1944 - 1945.
regióny; 20. storočie; hospodárstvo; vojnové škody; škody vojnové; 1944-1945; Kysuce [región];

Zdrojový dokument (Kysuce v XX. storočí.)

MFN 45644 (2/10)
Jesenský, Miloš - Turóci, Martin : Kysuce v období Slovenského štátu. In: Kysuce v XX. storočí. Čadca, Historický ústav SAV - Kysucké múzeum v Čadci - Žilinský samosprávny kraj 2012, s. 33-81. Rés. angl. s. 316. Kysuce during the Period of the Slovak State.
regióny; 20. storočie; 1939-1945; Kysuce [región];

Zdrojový dokument (Kysuce v XX. storočí.)

MFN 45741 (3/10)
Klieštiková, Jana : Ján Haranta v kontexte kysuckej literatúry 20. storočia. In: Kysuce v XX. storočí. Čadca, Historický ústav SAV - Kysucké múzeum v Čadci - Žilinský samosprávny kraj 2012, s. 241-287, fot., obr. Rés. angl. s. 320. Ján Haranta in the Context of Kysuce Literature in the 20th Century.
regióny; 20. storočie; literáti; literatúra; 1909-1983; Kysuce [región]; Haranta Ján [1909-1983];

Zdrojový dokument (Kysuce v XX. storočí.)

MFN 45795 (4/10)
Kontrik, Alojz : Sociálna situácia drotárov z kysúc v medzivojnovom období. In: Kysuce v XX. storočí. Čadca, Historický ústav SAV - Kysucké múzeum v Čadci - Žilinský samosprávny kraj 2012, s. 289-315, fot. Rés. angl. s. 320. Social Situation of Tinsmiths from Kysuce in the Inter-War Period.
regióny; 20. storočie; remeselníci; hospodárstvo; sociálne pomery; pomery sociálne; 1918-1939; Kysuce [región];

Zdrojový dokument (Kysuce v XX. storočí.)

MFN 45856 (5/10)
Králiková, Blanka : Rudolf Matter a jeho vklad do kysuckej historiografie. In: Kysuce v XX. storočí. Čadca, Historický ústav SAV - Kysucké múzeum v Čadci - Žilinský samosprávny kraj 2012, s. 133-153, fot. Rés. angl. s. 318. Rudolf Matter and His Contribution to the Historiography of Kysuce.
regióny; 20. storočie; historici regionálni; historiografia; 1857-1930; Kysuce [región]; Matter Rudolf [1857-1930];

Zdrojový dokument (Kysuce v XX. storočí.)

MFN 45878 (6/10)
Kubica, Peter : Kysucká literatúra v 20. storočí. In: Kysuce v XX. storočí. Čadca, Historický ústav SAV - Kysucké múzeum v Čadci - Žilinský samosprávny kraj 2012, s. 221-239, fot. Rés. angl. s. 319. Kysuce Literature in the 20th Century.
regióny; 20. storočie; literatúra; Kysuce [región];

Zdrojový dokument (Kysuce v XX. storočí.)

MFN 45967 (7/10)
Liščák, Marián : Vysťahovalectvo do USA z oblasti východných Kysúc v období prvej štvrtiny 20. storočia. In: Kysuce v XX. storočí. Čadca, Historický ústav SAV - Kysucké múzeum v Čadci - Žilinský samosprávny kraj 2012, s. 155-191, tab. Rés. angl. s. 318. Emigration to the USA from the Region of Eastern Kysuce during the First Quarter of the 20th Century.
regióny; 20. storočie; vysťahovalectvo; migrácia; vzťahy slovensko-USA; vzťahy USA-slovenské; Kysuce [región]; Kysuce východné [región]; USA;

Zdrojový dokument (Kysuce v XX. storočí.)

MFN 46058 (8/10)
Markech, Pavol : Tradičné bývanie na Kysuciach v prvej polovici 20. storočia a jeho kontexty s minulosťou. In: Kysuce v XX. storočí. Čadca, Historický ústav SAV - Kysucké múzeum v Čadci - Žilinský samosprávny kraj 2012, s. 193-219. Rés. angl. s. 319. Traditional Housing in the Kysuce Region in the First Half of the 20th Century and Its Context in the Past.
regióny; 20. storočie; Kysuce [región];

Zdrojový dokument (Kysuce v XX. storočí.)

MFN 46080 (9/10)
Matula, Pavol : Severné Kysuce pod poľskou správou 1938 - 1939. In: Kysuce v XX. storočí. Čadca, Historický ústav SAV - Kysucké múzeum v Čadci - Žilinský samosprávny kraj 2012, s. 13-31. Rés. angl. s. 316. Northern Kysuce under Polish Administration in 1938 - 1939.
regióny; 20. storočie; hranice slovensko-poľské; hranice poľsko-slovenské; vzťahy slovensko-poľské; vzťahy poľsko-slovenské; 1938-1939; Kysuce [región]; Kysuce severné [región]; Poľsko;

Zdrojový dokument (Kysuce v XX. storočí.)

MFN 46461 (10/10)
Sabol, Miroslav : Nosný priemysel na Kysuciach v prvej polovici 20. storočia. In: Kysuce v XX. storočí. Čadca, Historický ústav SAV - Kysucké múzeum v Čadci - Žilinský samosprávny kraj 2012, s. 83-107. Rés. angl. s. 317. The Main Industries in the Kysuce Region in the First Half of the 20th Century.
regióny; 20. storočie; hospodárstvo; priemysel; Kysuce [región];

Zdrojový dokument (Kysuce v XX. storočí.)

[Search] [Index]
Abbreviation: