DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 52 (1/754)
Kapala, Jozef : Spod Roháčov po Vatikán. Pamäti môjho života. Kanada Ontario Galt, Dobrá kniha 1972. 280 s. + zoznam textov a dokumentov, zoznam ilustrácií. [Diplomat na Slovenskom veľvyslanectve vo Vatikáne 1939-1946.]
Vatikán; Roháče; Kapala Jozef [1901-1985];

MFN 63 (2/754)
Stasko, Jozef : Slovaks in the United States of America. Brief Sketches of their History, National Heritage and Activities. Cambridge, Ontario, Canada Dobrá kniha 1974. 79 s.


MFN 134 (3/754)
Bor, Ján E. : Msgr. Dr. Jozef Kapala prelát - diplomat. Canada Ontario Cambridge, Dobrá kniha 1983. 190 s. + 41 fot. príl. [Diplomat na Slovenskom veľvyslanectve vo Vatikáne 1939-1946.]
Vatikán; Kapala Jozef [1901-1985];

MFN 229 (4/754)
Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Tomus 2. Inde ab a. MCCXXXV usque ad a. MCCLX. [Ad edendum praeparavit]: Marsina, Richard. Br., Obzor 1987. 608 s., 25 s. fot. príl. Reg. menný, miestny a vecný.
OHLASY: [rec.]: Avenarius Alexander, Kniha '89 1990, s. 180-182.
pramene; diplomatár;

MFN 231 (5/754)
Dejiny Slovenska II. (1526-1848). [Vedúci aut. tímu]: Matula, Vladimír - Vozár, Jozef. [Aut. kol.]: Čičaj, Viliam - Doruľa, Ján - Horváth, Pavel - Kohútová, Mária - Kopčan, Vojtech - Kowalská, Eva - Matula, Vladimír - Mésároš, Július - Škvarna, Dušan - Špiesz, Anton - Vozár, Jozef - Kazimír, Štefan - Tibenský, Ján. Br., Veda 1987. 846. Reg. menný, miestny.
OHLASY: Rec.: Lukačka Ján, Kniha '89 [vyd. 1990], s. 183-186; Rec.: Lewis Gavin, Slovakia 34, 1989-1990, No. 62/63, s. 161-163; [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Baumgarten Vladimír, East Central Europe-L`Europe du Centre-Est 18, 1991, No 1, s. 84-85; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 252 (6/754)
Nitriansky kódex. Codex Nitriensis. [Ed.]: Sopko, Július - Valach, Július. Martin, MS 1987. 240 s. Dokumentácia. Faksimile.
OHLASY: [rec.]: Minárik Jozef, Kniha '89 1990, s. 176-177.
kódex nitriansky; nitriansky kódex; pramene; Nitra;

MFN 257 (7/754)
Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. Tomus II. inde ab. a. MCCCXV. ad a. MCCCXXIII. [Ad edendum praeparavit]: Sedlák, Vincent. Br., Veda 1987. 634 s., 4 s. ilustr. Rec.: Součková Jana, FHB 13, 1990, s. 476-480; tiež
rec.: Sopko Július, Kniha '90, 1990, s. 169-170.


MFN 311 (8/754)
Haviar, Štefan - Kučma, Ivan : V pamäti národa. Kniha o Matici slovenskej. [Predslov]: Mináč, Vladimír. Martin, MS 1988. 337 s. Rés. rus., nem., angl., franc.
Matica slovenská;

MFN 678 (9/754)
Bartalská, Ľubica : Kníhtlačiareň v Báčskom Petrovci - významný faktor vydavateľskej činnosti juhoslovanských Slovákov. Kniha '90, 1990, s. 152-158.


MFN 822 (10/754)
Čambálová, Daniela : Knižné väzby vo fonde Západoslovenského múzea v Trnave. Kniha '89 1990, s. 114-120.[Search] [Index]
Abbreviation: