DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 961 (1/68)
Forgan, V. I. : Pohľady na život Krista. 1. časť. Od narodenia po umučenie. 2. časť Umučenie Ježiša Krista. 3. časť. Od zmŕtvychvstania po Turíce. Br., Ikar pre Spolok sv. Vojtecha v Trnave 1990. 53 s., 87 s., 77 s.
Kristus Ježiš;

MFN 1075 (2/68)
Hlaváč, Štefan : Po priamych cestách. Autobiografická črta. Br., IKAR pre Spolok sv. Vojtecha v Trnave 1990. 381 s.
Hlaváč Štefan [1903-1983];

MFN 4173 (3/68)
Hall, Angus - Kingston, Jeremy : Bosoráctvo a čierna mágia. [Z nem. prel.]: Murgašová, Žofia. Br., IKAR 1992. 255 s. Reg. menný.


MFN 11239 (4/68)
Janota, Dušan : Slovenské hrady. Br., Ikar 1995.


MFN 13210 (5/68)
Grössing, Sigrid-Maria : Lásky trónu habsburského. [Z nem. prel.]: Tvarožková, Ľuba. Br., Ikar 1996. 304 s. Reg. menný.
Habsburg [rod];

MFN 13211 (6/68)
Grössing, Sigrid-Maria : Tiene trónu habsburského. [Z nem. prel.]: Linzbothová, Elena. Br., Ikar 1996. 199 s., reg. menný.
Habsburg [rod];

MFN 14809 (7/68)
Weissensteiner, Friedrich : Dcéry Márie Terézie. [Z nem. orig. prel.]: Augstenová, Taťjana - Mojžišová, Zuzana. Br., Ikar 1996. 255 s.
Mária Terézia [1717-1780];

MFN 14990 (8/68)
Barret, David : Grafológia. Br., Ikar 1997.


MFN 14991 (9/68)
Barret, David : Numerológia. Br., Ikar 1997.


MFN 16011 (10/68)
Leitnerová, Thea : Predané dcéry habsburgovcov. [Z nem. prel.]: Budzinová-Kontríková, Iveta. Br., Ikar 1997. 248 s., reg. menný.
Habsburg [rod];


[Search] [Index]
Abbreviation: