DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 8912 (1/22)
Hrabovec, Emilia : A morvaországi németek elüzése a második világháború után. [Presídlenie moravských Nemcov po druhej svetovej vojne.] Regio 5, 1994, č. 4, s. 15-30. Rés. angl.


MFN 8913 (2/22)
Hrabovec, Emilia : Die staatsrechtliche Stellung der Slowakei im tschechoslowakischen Staate 1944-1968. Der Donauraum 34, 1994, č. 3-4, s. 58-89.


MFN 11161 (3/22)
Hrabovec, Emilia : "Aktion SÜD" Die ungarische Frage in der südlichen Slowakei von September bis Oktober 1949. ÖOH 37, 1995, č. 1, s. 97-117.


MFN 12688 (4/22)
Austria Slovaca - Slovacia Austriaca. Dimension einer Identität. Vorträge eines Symposion zum Thema Fünf Jahrhunderte slowakisch - österreichische und österreichisch - slowakische kulturelle Beziehungen anlässlich der gleichnamigen Ausstellung im Tiefspeicher der Österreichischen Nationalbibliothek. [16. Februar - 30. März 1996]. [Zost.]: Lion, Michal - Oravcová, Marianna. Wien, Österreichische Nationalbibliothek 1996. 131 s.
    [Z obsahu]: MARTE, Hans: Vorwort, s. 7-8; ORAVCOVÁ, Marianna: Austria Slovaca - Slovacia Austriaca. Dimension einer Identität, s. 9-13; HEINZ, Karl: Der Zipser Kreis und de Philippismus - Studien zur späthumanistischen Geistesgeschichte des Karpathenraumes, s. 14-34; RAJNOCH, Karl: Das Wiener Pazmaneum, s. 35-43; KOWALSKÁ, Eva: Das 18. Jahrhundert als Zeit der nationalen Bewegung der Slowaken, s. 44-49; SCHWARZ, Karl: Karol Kuzmány ein lutherisher Theologe in Wien, s. 50-66; PICHLER, Tibor: Ľudovít Štúr's enttäuschte Hoffnungen, s. 67-76; ŠKVARNA, Dušan: Über die zerrissenen Zusammenhänge, s. 77-81; MANNOVÁ, Elena: Das 19. Jahrhundert im Zeichen des Vereinswesens, s. 82-88; ŠVORC, Peter: Die Aussiedlung der Slowaken um die Jahrhundertewende und ihre Reflexion im österreichischen Milieu der Monarchie, s. 89-98; HRABOVEC, Emilia: Milan Hodža und die slowakische "Belvedere Politik", s. 99-120; KOLLÁR, Karol: Das Wirken von Milan Hodža in Wien, s. 121-131.
vzťahy slovensko-rakúske; Pazmáneum viedenské; hnutia národné; teológia; migrácia Slovákov; Viedeň; Spiš; Štúr Ľudovít [1815-1856]; Kuzmány Karol [1806-1866]; Hodža Milan [1878-1944];

MFN 13361 (5/22)
Hrabovec, Emilia : Milan Hodža: Die Österreichische Dimension einer slowakischen Politik. In: Austria Slovaca Slovacia Austriaca. Fünf Jahrhunderte slowakisch - österreichische und österreichisch - slowakische kulturelle Beziehungen. Wien, Österreichische Nationalbibliothek 1996, s. 29-37.
Hodža Milan [1878-1944];

MFN 15617 (6/22)
Hrabovec, Emilia : Die Ernennung Moyzes' zum Bischof der Diözese von Banská Bystrica/Neusohl (1850). Der Donauraum 37, 1997, č. 3, s. 13-21.
biskupi; Banská Bystrica; Moyzes Štefan [1797-1869];

MFN 15618 (7/22)
Hrabovec, Emilia : Neue Aspekte zur ersten Phase der Vertreibung der Deutschen aus Mähren 1945. In: Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938-1948. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1997, s. 117-140.
Nemci; Morava;

MFN 19504 (8/22)
Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Zv. 2. Sborník mezinárodní vědecké konference. V Praze 5.-8. října 1998 Valdštejnský palác - Senát Parlamentu České republiky. [Uspořádali]: Valenta, Jaroslav- Voráček, Emil - Harna, Josef. Praha, Historický ústav 1999. s. 368-682.
    [Z obsahu]: MUSIL, Jiří: Česká společnost 1918-1938. Několik závěrů z mezinárodního srovnání sociálních struktur, s. 368-377; PRŮCHA, Václav: Sociální a profesní struktura obyvatelstva v meziválečném Československu, s. 378-386; SLEZÁK, Lubomír: Role středního stavu v ekonomice Československa, s. 387-392; BUREŠOVÁ, Jana: Společensko-politická aktivita a veřejná činnost žen za první Československé republiky (1918-1938), s. 393-400; SVÁTEK, František: Sociální elity v první československé republice. (K vymezení otázek a přístupů ke studiu), s. 401-409; ADAMOVÁ, Karolina: K otázce zestátnění a socializace uhelných dolů v první Československé republice, s. 410-414; BOSÁK, Rudolf: Michal Bosák - bankár s podpisom na desaťdolárovke, s. 415-416; SLÁMA, Jiří: Česká ekonomika v první polovině příštího století a její místo v Evropě. (Pokus o aplikaci a rozšíření Jánossyho teorie hospodářských zázraků), s. 417-431; SLÁMA, Jiří: K metodice srovnávání historických epoch (vědecké sdělení, Praha 8. října 1998), s. 432-435; BRABEC, Jiří: Modely kulturně politické tvorby a jejich vzájemné vztahy, s. 436-440; MAREK, Jaroslav: Náčrt kulturních proudů mezi válkami, s. 441-445; ZUMR, Josef: Česká umělecká avantgarda a T.G.Masaryk, s. 446-449; JEŘÁBEK, Miroslav: Brněnské kulturní časopisy 20. let jako projev rozmachu českého Brna, s. 450-456; OPAT, Jaroslav: Národnostní filozofie a politika T.G.Masaryka nejen pro Československo, s. 457-468; VORÁČEK, Emil: Problémy rozvoje sociologie v Československu 20. let a vznik Masarykovy sociologické společnosti, s. 469-482; MĚŠŤAN, Antonín: Slované a slovanství v ČSR 1918-1938, s. 483-488; MARES, Antoine: Réflexions sur les contraintes et les contradictions de la politique étrangere tchécoslovaque de 1918 a 1938, s. 489-494; ORT, Alexandr: Koncepce československé zahraniční politiky, s. 495-501; LEONCINI, Francesco: Y-avait-il des alternatives a la Tchécoslovaquie? s. 502-508; ŠEDIVÝ, Ivan: Vznik Československa. (Možné roviny pohledu), s. 509-512; ÁDÁM, Magda: L'alliance franco-tchécoslovaque, s. 513-520; ALEXANDER, Manfred: Německá říše a vznik Československa, s. 521-525; DEJMEK, Jindřich: Velká Británie v zahraniční politice Československa 1918-1938. (Náčrt hlavních problémů), s. 526-541; HRABOVEC, Emilia: Menovanie biskupov v kontexte bilaterálnych vzťahov medzi ČSR a Svätou stolicou 1918-1928, s. 542-555; MICHEL, Bernard: Les traditions démocratiques dans les relations franco-tchécoslovaques 1918-1938, s. 556-561; ESSEN, Andrzej: Malá dohoda jako nástroj československé zahraniční politiky, s. 562-565; BORÁK, Mečislav - ŽÁČEK, Rudolf: Role Slezska v zahraničních vztazích ČSR vůči Německu a Polsku v letech 1918-1938, s. 566-570; BLACKWOOD, Lee: International Socialism and the First Czechoslovak Republic's Place in Europe, 1918-38, s. 571-585; FERENČUHOVÁ, Bohumila: Slovensko a Malá dohoda z hľadiska geopolitiky, s. 586-593; PAVLÍČEK, Václav: K ústavním aspektům práv menšin po vzniku Československa, s. 594-601; KUČERA, Jaroslav: Koncepce národního státu Čechů a Slováků a jeho realita v životě první republiky, s. 602-610; BOYER, Christoph: Konflikt und Kooperation zwischen Tschechen und Deutschen in der Wirtschaft der Ersten Republik, s. 611-619; GAWRECKI, Dan: Poľská menšina v Československu 1918-1938, s. 620-628; GAJAN, Koloman: Vztah T.G.Masaryka k českým Němcům (1918-1935), s. 629-639; ŠEBEK, Jaroslav: Německý novoaktivismus, s. 640-643; BROUČEK, Stanislav: Vystěhovalecká politika meziválečného Československa, s. 644-652; VACULÍK, Jaroslav: Zahraniční krajané a stará vlast (na příkladu Čechů na polské Volyni), s. 653-660; HEROLDOVÁ, Iva: Reemigrace etnických Čechů po první a druhé světové válce. Plány, skutečnost, problémy. Paralely a rozdíly, s. 661-667; BOTÍK, Ján: Československá štátnosť vo vedomí a praktickom živote slovenskej a českej komunity v Argentíne (1918-1938), s. 668-673; BARTEČEK, Ivo: Občanský versus národnostní princip. Prvorepublikové vystěhovalectví ve světle českého a slovenského badatelského zájmu. (Příklad Latinské Ameriky.), s. 674-677; SECKÁ, Milena: Krajanské muzeum československé, s. 678-680; KOLÍNSKÝ, Josef: 70 let činnosti Československého ústavu zahraničního ve prospěch krajanů, s. 681-682.
OHLASY: Roguľová J., Vojenská história 4, 2000, č. 3-4, s. 135-136.
Malá dohoda; elity; spoločnosť; kultúra; Československo vznik; menšiny; vysťahovalectvo; Československo; Brno [CZ]; Sliezsko; Volyň; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

MFN 21907 (9/22)
Kováč, Dušan : Milan Rastislav Štefánik als Soldat und Diplomat im "Grossen Krieg". [Hrsg.]: Haselsteiner, Horst - Hrabovec, Emilia - Suppan, Arnold. Zeiten-Wende-Zeiten. Festgabe für Richard Georg Plaschka zum 75. Geburtstag. Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford - Wien, 2000, s. 97-98.
politici; Štefánik Milan Rastislav [1880-1919];

MFN 23460 (10/22)
Die Habsburgermonarchie und die Slowaken 1849-1867. [Hrsg.]: Kováč, Dušan - Suppan, Arnold - Hrabovec, Emilia. Br., Academic Electronic Press 2001. 152 s., index.
1849-1867; Habsburská monarchia; Slováci, Habsburská monarchia;


[Search] [Index]
Abbreviation: