DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 34468 (1/84)
Ján Kollár a slovanská vzájomnosť. Genéza nacionalizmu v Strednej Európe. [Zost.]: Ivantyšynová, Tatiana. [Br.,] Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy - Historický ústav SAV vo vydavateľstve Stimulus. 2006. 223 s. Ed. Slovanské štúdie, zvláštne č. 4.
    [Aut.]: Ivantyšynová, Tatiana - Pynsent, Robert B. - Brang, Peter - Pichler, Tibor - Škvarna, Dušan - Komorovský, Ján - Otčenáš, Michal - Mannová, Elena - Holec, Roman - Kodajová, Daniela - Macho, Peter - Moritsch, Andreas - Schwarz, Karl - Marinelli-König, Gertraud - Fried, István - Stančic, Nikša - Steblij, Feodosij.
OHLASY: [Anot.]: Kowalská Eva, HČ, 54, 2006, č. 4, s. 700-701; tiež [rec.]: Maťovčík Augustín, Knižnica, 8, 2007, č. 1, s. 55; tiež [rec.]: Káša Peter, SlL, roč. 56, 2009, č.3, s. 237-239; rec.: Podolan Peter, Návrat k tézam nateraz poslednej kolektívnej monografie k osobe Jána ollára Historia nova [online] 2012, č. 5 - http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino5.pdf [cit. 2014-4-24], s. 254-258.
zborníky slovenské; vzájomnosť slovanská; slavistika; nacionalizmus; Európa stredná; Kollár Ján [1793-1852];

MFN 40190 (2/84)
Krapfl, James : Revolúcia s ľudskou tvárou. Politika, kultúra a spoločenstvo v Československu po 17. novembri 1989. [Z angl. orig. prel.]: Hrebíček, Robert. Br., Kalligram 2009. 302 s., reg. menný, geogr.
OHLASY: [Rec.]: Řezník Miloš, Bohemia, 51, 2011, č. 1, s. 319-322; rec.: Kulan Peter, Historia nova [online] 2, 2011, č. 2 - http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user-upload/editors/ksd/HinoII/2011-2.pdf [Cit. 2013-9-16], s. 279-281.
revolúcia 1989; 1989; Bohemika;

MFN 41255 (3/84)
Benková, Eva : Prítomnosť Mariášiovcov v Gemeri v kontexte súdneho sporu s Bubekovcami a pánmi zo Štítnika o majetky panstiev Brzotín a Krásna Hôrka. Historia nova [online] 1, 2010, č. 2, s. 32-53. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/filadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2c.pdf [Cit. 2011-8-17] Rés. angl. s. 53, The Presence of the Mariáši in Gemer in the Context of Litigation with the Bubeks and the Lords of Štítnik on Property on the Possessions of Brzotín and Krásna Hôrka. Ed. Štúdie o minulosti Slovenska a sveta.
šľachta; rody šľachtické; súdy; majetky; panstvá; Krásna Hôrka [panstvo]; Brzotín [panstvo]; Gemer [región]; Mariáši [rod]; Bubek [rod]; Štítnik páni zo [rod]; páni zo Štítnika [rod];

Zoznam dielov

MFN 41271 (4/84)
Bibliografia prof. PhDr. Romana Holeca CSc. Historia nova [online] 1, 2010, č. 1, s. 154-180. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/filadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1b.pdf [Cit. 2011-8-17] Ed. Historické štúdie k životnému jubileu Romana Holeca.
historici slovenskí; bibliografie personálne; Holec Roman [1959-];

Zoznam dielov

MFN 41437 (5/84)
Dinuš, Peter : Vyrovnávanie sa s minulosťou? Br., Veda 2010. 136 s.
OHLASY: Anot.: Jankech Juraj, Historia nova [online] 2013, č. 6 - http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ksd/Hino6.pdf [cit. 2014-4-24], s. 174-175.
politika;

MFN 41588 (6/84)
Gahér, Daniel : Gróf Tomáš V. (Temel) zo Svätého Jura (okolo 1345-1405). Historia nova [online] 1, 2010, č. 1, s. 9-20 + genealogická tab. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user-upload/editors/ksd/HinoI/2010-1c.pdf [Cit. 2011-8-17] Ed. Historické štúdie k životnému jubileu Romana Holeca.
šľachta; grófi; 1345-1405; Svätý Jur [okres Pezinok]; Tomáš V. zo Svätého Jura [1345-1405];

Zoznam dielov

MFN 41647 (7/84)
Hajachová, Zuzana : Stošesťdesiate výročie narodenia Tomáša Garrigue Masaryka. Historia nova [online] 1, 2010, č. 1, s. 122-124. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/filadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-1j.pdf [Cit. 2011-8-17] Ed. Historické štúdie k životnému jubileu Romana Holeca.
politici; Československo; Bohemika; Masaryk Tomáš Garrigue [1850-1937];

Zoznam dielov

MFN 42146 (8/84)
Maier, Tomáš : Prvé obliehanie Viedne Osmanmi (27. september - 14. október 1529). Historia nova [online] 1, 2010, č. 2, s. 53-72. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/filadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2d.pdf [Cit. 2011-8-17] Rés. angl. s. 72, The First Siege of Vienna (27th September - 15th October 1529). Ed. Štúdie o minulosti Slovenska a sveta.
1529; vzťahy rakúsko-osmanské; vzťahy osmansko-rakúske; vojenstvo; obliehanie Viedne; Viedeň;

Zoznam dielov

MFN 42170 (9/84)
Markusková, Helena : Sté výročie narodenia Jozefa Blaskovicsa. Historia nova [online] 1, 2010, č. 2, s. 171-172. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/filadmin/user_upload/editors/ksd/HinoI-2010-2l.pdf [Cit. 2011-8-17] ; franc. s. Ed. Štúdie o minulosti Slovenska a sveta.
historici; turkológovia; Blaskovics Jozef [1910-1990];

Zoznam dielov

MFN 42171 (10/84)
Markusková, Helena : Životné pomery v Nových Zámkoch v čase osmanskej nadvlády (1663-1685). Historia nova [online] 1, 2010, č. 1, s. 22-39. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user-upload/editors/ksd/HinoI/2010-1d.pdf [Cit. 2011-8-17] Rés. angl. s. 38, The Social Condicions in Nové Zámky in the Time of the Ottoman Occupation (1663-1685); franc. s. 38. Ed. Historické štúdie k životnému jubileu Romana Holeca.
každodennosť; 1663-1685; Nové Zámky;

Zoznam dielov


[Search] [Index]
Abbreviation: