DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 48 (1/4877)
Bibliografie lesníckeho školství na území Československa 1850-1968. [Zprac.]: Uhlíř, Jiří. Hradec Králové, Krajský pedagogický ústav 1970. 393 s. Reg. aut., biografický, zemepisný, predmetový. Rés. angl., franc., maď., nem., rus.


MFN 59 (2/4877)
Rudnický, Viliam : Žiar nad Hronom a okolie. [Text]: Kuka, Pavol. Martin, Osveta 1973. nestr. obrázková publ. Rés., rus., angl., nem.
Žiar nad Hronom;

MFN 106 (3/4877)
Czechoslovak History of Science. Selected Bibliography 1970-1980. [Zost.]: Barvíková, Hana - Hrochová, Mária. Praha, Institute of Czechoslovak and General History CSAS 1981. 214 s. Acta historiae rerum naturalium nec nom technicarum. Special Issue 15.


MFN 179 (4/4877)
Dejiny Slovenska V. (1918-1945). [Vedúci aut. tímu]: Kropilák, Miroslav. [Aut. kol.]: Bartlová, Alena - Bystrický, Valerián - Čierny, Ján - Cséfalvay, František - Deák, Ladislav - Faltus, Jozef - Holotíková, Zdenka - Hrnko, Anton - Kamenec, Ivan - Kasáč, Zdenko - Kropilák, Miroslav - Magdolenová, Anna - Pleva, Ján - Štefanský, Václav. Br., Veda 1985. 607 s. Bibl., menný a miestny reg.
    OHLASY: [Disk.]: Zemko Milan, Dejiny Slovenska v dejinách Slovenska, SP 108, 1992, č. 10, s. 2-26 [Diskusia k ukončeniu vydávania šesťzväzkových dejín Slovenska.]; Jankovič Vendelín, Verbum 5, 1994, č. 3, s. 175-182;


MFN 209 (5/4877)
Klimko, Jozef : Politické a právne dejiny hraníc predmníchovskej republiky (1918-1938). Br., Veda 1986. 180 s.
OHLASY: [anot.]: Mosný Peter, HistCarp 21, 1990 [vyd.1991], s. 161-164.
1918-1938; hranice Slovenska;

MFN 219 (6/4877)
Vojtech Tilkovský (1902-1978). Súpis archívneho fondu. [Zost.]: Hrtánková, Valéria. Br., Slovenská národná galéria 1986. 20 s.
Tilkovský Vojtech;

MFN 227 (7/4877)
Brodrick, James : V slabosti a hrdinstve. Cambridge, Ontario, Canada, Priatelia dobrej knihy 1987. 429 s. [Dejiny jezuitov.]
OHLASY: Rec.: Senčík Štefan, Viera a život 1, 1991, s. 146-149.


MFN 228 (8/4877)
Chalupecký, Ivan - Smetana, M. : Hrad Ľubovňa. Martin, MS 1987. 112 s.
OHLASY: [anot.]: Pavlík Edvard, HistCarp 21, 1990 [vyd. 1991], s. 160-161.
hrady slovenské; Ľubovňa;

MFN 290 (9/4877)
Dušek, Mikuláš : Stavebná technika kniežacieho hradu z doby halštatskej a jeho zariadení v Smoleniciach - Molpír. Vlastivedný spravodajca okresu Trnava 1987, [vyd.1988] s. 16-26.
Smolenice-Molpír; Molpír-Smolenice;

MFN 292 (10/4877)
Fiala, Andrej - Vallašek, Adrián - Lukáč, Gabriel : Spišský hrad. Martin, Osveta 1988, 166 s.
OHLASY: [rec.]: Ďurková Mária, HČ 38, 1990, s. 457.
Spiš;


[Search] [Index]
Abbreviation: