DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 731 (1/20)
Blaškovics, Jozef : Horné Ponitrie v čase osmansko-tureckej nadvlády. HNitra 14, 1990, s. 106-151.
Nitra; Ponitrie horné;

MFN 916 (2/20)
Dzurák, Peter : Príspevok k dejinám stavebných remesiel na hornom Ponitrí. HNitra 14, 1990, s. 200-214.
Nitra; Ponitrie horné;

MFN 1151 (3/20)
Ivica, Emil : Epidémia trachómu v Prievidzskom okrese. HNitra 14, 1990, s. 215-221.
Prievidza;

MFN 1162 (4/20)
Janek, Jozef : Organizátor slovenského školstva z Kľačan. HNitra 14, 1990, s. 222-228. [Juraj Páleš.]
Kľačany; Páleš Juraj;

MFN 1446 (5/20)
Lukačka, Ján : Vývin osídlenia a majetkových pomerov v oblasti hornej Nitrice do 16.storočia. HNitra 14, 1990, s. 82-105.
Nitra; Nitrica;

MFN 1703 (6/20)
Pöss, Ondrej - Morovics, Miroslav Tibor : Život a dielo Antona Brestenského. HNitra 14, 1990, s. 229-241.
Brestenský Anton;

MFN 1919 (7/20)
Špiesz, Anton : Hospodársko-sociálne pomery na hornom Ponitrí v čase urbárskej regulácie Márie Terézie. HNitra 14, 1990, s. 152-167.
Nitra; Ponitrie horné;

MFN 1998 (8/20)
Valach, Július : K dejinám piaristického gymnázia v Prievidzi a rozbor archívneho fondu piaristov. HNitra 14, 1990, s. 168-199.
Prievidza;

MFN 3932 (9/20)
Čukan, Jaroslav : Spoločenský život v Handlovej po vzniku ťažby uhlia. HNitra 15, 1992, s. 102-120.
Handlová [okres Prievidza]; okres: Prievidza;

MFN 4001 (10/20)
Ďurechová, Mária : Sociálno-politické predpoklady, hospodárske a technické zabezpečenie výstavby železničnej trate Handlová - Horná Štubňa. HNitra 15, 1992, s. 77-100.
Handlová [okres Prievidza]; okres: Prievidza; Horná Štubňa;


[Search] [Index]
Abbreviation: