DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 395 (1/1)
A Thurzö család és a Wittenbergi egyetem. Dokumentumok és a rektor Thurzó Imre írásai 1602-1624. [Thurzovci a univerzita vo Wittenbergu. Dokumenty a rukopisy Imra Thurzu.] [Zost.]: Keserü, Bálint. [Materiál zozbieral a vybral]: Herner, János. [Pripr. do tlače]: Dományházi, Edit - Font, Zsuzsa - Keserü, Gizella - Latzkovits, Miklós. Szeged, A Szegedi oktatástörténeti mukaközösség 1989. 472 s. Rés. slov., nem. Fontes rerum scholasticarum 1.
Wittenberg; Thurzo [rod]; Thurzo Imrich [1598-1621]; Turzo [rod]; Turzo Imrich [1598-1621];

[Search] [Index]
Abbreviation: