DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 37499 (1/21)
Adam, Christopher : Pohľad cez Atlantik. Maďarská štátna bezpečnosť a kanadskí Maďari (1956-1989). In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 116-134.
1956-1989; bezpečnosť štátna; Maďari, Kanada; vzťahy maďarsko-kanadské; vzťahy kanadsko-maďarské;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 37522 (2/21)
Anušauskas, Arvydas : Litovský faktor. Obdobie ekonomickej reštrukturalizácie (perestrojky) a spravodajských technológií. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 135-139.
ekonomika; perestrojka; KGB;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 37528 (3/21)
Archívy bezpečnostných zložiek ako zdroj k aktivitám NKVD/KGB. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 19-48.
archívy slovenské; archívy české; archívy maďarské; archívy ruské; archívy nemecké; archívy; KGB; NKVD;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 37541 (4/21)
Bacher, Dieter : Komunistická "intelligence internationale"? Kontakty medzi KGB a KPÖ na začiatku studenej vojny. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 316-329.
KGB; KPÖ; tajné služby; vzťahy sovietsko-rakúske; vzťahy rakúsko-sovietske;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 37571 (5/21)
Baráth, Magdolna : Sovietski poradcovia v orgánoch maďarskej štátnej bezpečnosti. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 83-94.
tajné služby; bezpečnosť štátna; vzťahy sovietsko-maďarské; vzťahy maďarsko-sovietske;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 37637 (6/21)
Blažek, Peter : Rezidentura FMV v Sovětském svazu. Postavení, činnost a personální obsazení v roce 1989. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 236-259, fot., tab.
vzťahy československo-sovietske; vzťahy sovietsko-československé; bohemika; tajné služby;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 37663 (7/21)
Bottoni, Stefano : Nezvyčajný vzťah. Maďarská rozviedka a Vatikán 1961-1978. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 140-168.
tajné služby; bezpečnosť; vzťahy maďarsko-vatikánske; vzťahy vatikánsko-maďarské; 1961-1978;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 37692 (8/21)
Cendes Ladislau-Antoniu : Prístupy NKVD/KGB a kontrola strany v rumunských tajných službách a v armáde v období 1948-1964. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 76-82.
NKVD; KGB; tajné služby; bezpečnosť; armáda; vojenstvo; vzťahy rumunsko-sovietske; vzťahy sovietsko-rumunské; 1948-1964;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 37898 (9/21)
Foitzik, Jan - Petrov, Nikita Vasilievič : Sovietsky bezpečnostný aparát v sovietskej okupačnej zóne - NDR (1945 - 195). Štruktúra, úlohy a spolupráca s východonemeckými úradmi. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 330-352.
tajné služby; 1945-1953; vzťahy nemecko-sovietske; vzťahy sovietsko-nemecké;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)

MFN 37972 (10/21)
Grajewski, Andrzej : Tajné služby Poľskej ľudovej republiky proti Vatikánu v rokoch 1956 - 1978. In: Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989. Br., Ústav pamäti národa 2008, s. 169-188.
1956-1978; vzťahy poľsko-vatikánske; vzťahy vatikánsko-poľské; tajné služby;

Zdrojový dokument (Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 - 1989.)


[Search] [Index]
Abbreviation: