DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 6036 (1/47)
Chorvát, František : Športový klub Bar Kochba Bratislava - predobraz športovej zdatnosti. AJudSl 1, 1993, č. 1, s. 70-72.
Bar Kochba; plávanie; šport; kluby športové; Bratislava;

MFN 6809 (2/47)
Kobela, Adolf : Židia v Bolešove a Piechove - príklad spolunažívania židov a kresťanov. AJudSl 1, 1993, č. 1, s. 60-69.
kresťania; Židia; Piechov-Bolešov; Bolešov [okres Ilava]; okres: Ilava; Bolešov-Piechov;

MFN 6891 (3/47)
Kovačevičová, Soňa : Spoločné korene kresťanských a židovských rodinných a výročných zvykov. AJudSl 1, 1993, s. 38-59.
židovské zvyky; zvyky židovské;

MFN 7481 (4/47)
Pleva, Ján : K histórii výchovy a vzdelávania sluchovo postihnutých detí na Slovensku. AJudSl 1, 1993, č. 1, s. 73-81.
sluchovo postihnutí; vzdelávanie;

MFN 7496 (5/47)
Polakovič, Daniel : K dejinám orientalistiky v školstve na Slovensku v 15.-18. storočí. AJudSl 1, 1993, č. 1, s. 82-104. [Sú spomínané mestá Trnava, Košice, Bratislava, Banská Bystrica, Kremnica, Modra.]
orientalistika; školstvo; Trnava; Košice; Bratislava; Banská Bystrica; Kremnica; Modra.;

MFN 10386 (6/47)
Vnuk, František : Slovensko v rokoch 1945-1948. Diel 1. Volga sa vliala do Hrona. Toronto - Svätý Jur, Zahraničná Matica slovenská 1994. 345 s., reg. menný.
OHLASY: [rec.]: Mešťan Pavol, "Nové" pohľady na dejiny Slovenska. AJudSl 4, 1998, s. 153-161; tiež [analýza]: Maruniak Peter, Analýza publikácií prof. F. Vnuka. In: Maruniak, P. - Grácová, G.: Bližšie k poznaniu pravdy. Martin, MS 2007, s. 12-53.
politika; 1945-198; spoločnosť; Volga [rieka]; Hron [rieka];

MFN 12541 (7/47)
Vnuk, František : Slovensko v rokoch 1945-1948. Diel 2. Vltava sa vliala do Váhu. Toronto - Svätý Jur, Zahraničná Matica slovenská 1995. 323 s., reg. menný.
OHLASY: Mešťan Pavol, "Nové" pohľady na dejiny Slovenska. AJudSl 4, 1998, s. 153-161; tiež [analýza]: Maruniak Peter, Analýza publikácií prof. F. Vnuka. In: Maruniak, P. - Grácová, G.: Bližšie k poznaniu pravdy. Martin, MS 2007, s. 12-53.
politika; 1945-1948; spoločnosť; Vltava; Váh;

MFN 17238 (8/47)
Bitušíková, Alexandra : Ako ďalej? Židovská identita 1945-52. AJudSl 4, 1998, s. 187-192.
identita židovská; 1945-1952; židovská identita;

MFN 17283 (9/47)
Büchler, Robert Y. : Znovuoživenie židovskej komunity na Slovensku po druhej svetovej vojne. AJudSl 4, 1998, s. 65-77.
židovská komunita;

MFN 17569 (10/47)
Fatranová, Gila : Historický pohľad na vzťahy slovenského a židovského obyvateľstva. AJudSl 4, 1998, s. 9-37.
vzťahy slovensko-židovské; Židia, Slovensko; vzťahy židovsko-slovenské;


[Search] [Index]
Abbreviation: