DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 1174 (1/151)
Janovíčková, Marta : Výšivky na sakrálnych textíliách 17. a 18. storočia zo zbierok Historického múzea SNM. ZbSNM 84-História 30, 1990, s. 133-148. Rés. rus., nem.


MFN 1534 (2/151)
Minarovičová, Elena : Rímske mince v zbierke Slovenského národného múzea I. Martin, Osveta pre Historické múzeum SNM v Bratislave 1990. 117 s. Reg. všeobecný. Rés. nem., angl., rus.


MFN 1960 (3/151)
Thurzo, Milan : Vývoj človeka a zdravotný stav našich predkov. Katalóg expozície. Br., Obzor pre Prírodovedné múzeum SNM v Bratislave 1990. 64 s. Rés. rus., nem.


MFN 2080 (4/151)
Zubercová, Magdaléna M. : Empírové šaty zo zbierok Historického múzea SNM v Bratislave. ZbSNM 84-História 30, 1990, s. 199-210. Rés. rus., nem. [Empírové šaty z r. 1815 rodiny Zayovcov z Uhorca.]


MFN 2172 (5/151)
Bakošová, Jindra : Sklársky vzorník z majetku Historického múzea SNM. ZbSNM 85-História 31, 1991, s. 149-155.


MFN 2316 (6/151)
Čelková, Mária : Staré umenie v zbierkach SNM - Banského múzeá. VlČ 40, 1991, s. 13-18. [Banská Štiavnica]
Banská Štiavnica;

MFN 2522 (7/151)
Habáň, Pavel : Pištole a revolvery v zbierkach Historického múzea SNM v Bratislave. Pamiatky a múzeá 1991, č. 1, s. 32-34.


MFN 2523 (8/151)
Habáň, Pavel : Pištole a revolvery v zbierkach Historického múzea SNM v Bratislave. Pamiatky a múzeá 1991, č. 1, s. 32-34.


MFN 2524 (9/151)
Habáň, Pavel : Ručné palné zbrane z 19. storočia v zbierke Historického múzea SNM. ZbSNM 85-História 31, 1991, s. 129-147. Rés. nem., angl.


MFN 2919 (10/151)
Lichnerová, Rút : Banícka tematika a súčasný neprofesionálny výtvarný prejav (v zbierkach SNM - Banského múzea v Banskej Štiavnici.) ZbBM 15, 1991, s. 243-260. Rés, angl., nem.
Banská Štiavnica;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: