DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 33874 (1/4)
Agricolae Georgii : De re metallica libri XII. Basileae MDLVI = Agricola Georgius: Dvanásť kníh o baníctve a hutníctve. [Z českého prekladu B. Ježka a J. Hummela do slov. prel.]: Petr, Karel - Petrová, Mária. Ostrava, Montanex - Technická univerzita v Košiciach - Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR 2006. 546 s.
OHLASY: [rec.]: Čelko Mikuláš, SlArchiv 45, 2010, č. 1, s. 87-91.
pramene; baníctvo; hutníctvo; Agricola Georgius [1494-1556];

MFN 35446 (2/4)
Špelda, Daniel : Astronomie v antice. Ostrava, Montanex 2006. 264 s.
OHLASY: [Anot.]: Šišulák Stanislav, HČ 57, 2009, č. 4, s. 755-756.
antika; astronómia;

MFN 39171 (3/4)
Špelda, Daniel : Astronomie ve středověku. Ostrava, Montanex 2008. 254 s.
OHLASY: [Anot.]: Šišulák Stanislav, HČ 58, 2010, č. 1, s. 168-169.
astronómia; stredovek; bohemika;

MFN 48465 (4/4)
Staat, Bergbau und Bergakademie. Montanexperten im 18. und frühen 19. Jahrhundert. [Hg.]: Schleiff, Hartmut - Konečný, Peter. Stuttgart, Franz Steiner Verlag 2013. 382 s. Ed. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte - Beihefte. Band 223.
OHLASY: Rec.: Lacko Miroslav, HČ 62, 2014, č. 4, s. 719-723.
zborníky nemecké; zborníky jednorázové; baníctvo; banícke akadémie;

[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: