DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 134 (1/571)
Bor, Ján E. : Msgr. Dr. Jozef Kapala prelát - diplomat. Canada Ontario Cambridge, Dobrá kniha 1983. 190 s. + 41 fot. príl. [Diplomat na Slovenskom veľvyslanectve vo Vatikáne 1939-1946.]
Vatikán; Kapala Jozef [1901-1985];

MFN 139 (2/571)
Kuzmík, Jozef : Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižničných skriptorov so slovenskými vzťahmi. Martin, MS 1983. 603 s.
    Pokračovanie: KUZMÍK, Jozef: Doplnky a opravy k slovníkom starovekých, stredovekých a humanisticko-renesančných autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi. Martin, MS 1987. 138 s. Reg. autorov. OHLASY: Rec.: Kollárik Oto, BiografŠt 14, 1987, s. 212-217; Pol.: Kuzmík Jozef, Pripomienky autora. BiografŠt 14, 1987, s. 218-220; Pol.: Kollárik Oto, Poetika staroslovienskej literatúry a jej porovnanie so starogermánskymi poetikami. LML 22, 1988, s. ... Pol.: Kollárik Oto, Nad troma slovienskymi literárnohistorickými faktmi a ich explikáciou, LML 25, 1993, s. 47-72.


MFN 141 (3/571)
Mikitová, Mária : Hudba na Slovensku 1918-1928. Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov 1918-1945. Odbor 15. Umenie. Časť 3. Zv. 1. Martin, MS 1983. 751 s.
    OHLASY: Anot.: Muntág Emanuel, BibliografZb 1989, s. 179-182.


MFN 150 (4/571)
Banská Bystrica v národnooslobodzovacom boji proti fašizmu v rokoch 1938-1945. [Zost.]: Fremal, Karol. Banská Bystrica, Okresný výbor KSS - ONV a MsNV v Banskej Bystrici 1984. 294 s., pozn. a vysv., pramene a lit.
    [Z obsahu]: KORIM, Vojtech: Začiatky protifašistického odboja v Banskej Bystrici, s. 14-22; KORIM, Vojtech: Protifašistické hnutie v Banskej Bystrici v prvej etape národnooslobodzovacieho boja, s. 23-61; KORIM, Vojtech: KSS v boji za protifašistickú jednotu v Banskej Bystrici, s. 62-85; KORIM, Vojtech: Politické, vojenské a hospodárske prípravy SNP a Banská Bystrica, s. 86-111; MOTOŠKA, Vladimír: Banská Bystrica - centrum Slovenského národného povstania, s. 112-130; MOTOŠKA, Vladimír: Komunistická strana Slovenska - vedúca politická sila SNP, s. 131-159; MOTOŠKA, Vladimír: Politickovýchovná a kultúrno-osvetová činnosť v centre SNP, s. 160-185; BOSÁK, Pavel: Povstalecká obrana centrálneho banskobystrického priestoru, s. 186-210; BOSÁK, Pavel: Ústup do hôr a partizánska vojna, s. 211-231; BOSÁK, Pavel: Teror a represálie fašistických orgánov a kománd smrti, s. 232-248; BOSÁK, Pavel: Oslobodenie Banskej Bystrice na jar 1945, s. 248-256.
Banská Bystrica;

MFN 152 (5/571)
Bibliografia slovenských a inorečových kalendárov 1701-1965. [Zost.]: Kipsová, Mária - Vančová, Tatiana - Gešková, Želmíra. Martin, MS 1984. 823 s. Reg. menný, miestny, vydavateľov, tlačiarní, chronologicko-abecedný. Rés. rus., angl., nem., maď. + obraz. príl.
bibliografie; kalendáre;

MFN 153 (6/571)
Ciagwa, Jozef : K dejinám Slovákov v Poľsku a k ich kultúrnemu vývinu. In: Zahraniční Slováci a národné kultúrne dedičstvo. Martin, MS 1984, s. 193-200. Rés. angl.
    OHLASY: Rec.: Kantor Ryszard, Przeglad Polonijny 1985, č. 4, s. 127-129; Pol.: Ciagwa Jozef, K otázke Slovákov na Spiši a Orave, Slováci v zahraničí 15, 1989, s. 196-201.
Spiš; Orava;

MFN 228 (7/571)
Chalupecký, Ivan - Smetana, M. : Hrad Ľubovňa. Martin, MS 1987. 112 s.
OHLASY: [anot.]: Pavlík Edvard, HistCarp 21, 1990 [vyd. 1991], s. 160-161.
hrady slovenské; Ľubovňa;

MFN 252 (8/571)
Nitriansky kódex. Codex Nitriensis. [Ed.]: Sopko, Július - Valach, Július. Martin, MS 1987. 240 s. Dokumentácia. Faksimile.
OHLASY: [rec.]: Minárik Jozef, Kniha '89 1990, s. 176-177.
kódex nitriansky; nitriansky kódex; pramene; Nitra;

MFN 281 (9/571)
Borguľa, Michal : Rozprávanie z Dolnej zeme. Martin, MS 1988. 152 s.
OHLASY: rec.: Thurzo Igor, Príspevok k literatúre o Slovákoch v Maďarsku, Slováci v zahraničí 16, 1990, s. 171-172.


MFN 291 (10/571)
Eliáš, Michal - Šarluška, Vojtech : Národná svetlica. Výber dokumentov k dejinám Matice slovenskej. Martin, MS 1988, 321 s.
OHLASY: [rec.]: Valach Július, Poodkryté svetlo Matice slovenskej. LitArch 26/89, 1990, s. 175-177.[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: