DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 14925 (1/29)
Alexy, Zdenko G. : Prezentácia slovenskej heraldiky v zahraničí. In: Heraldika na Slovensku. Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 1997, s. 42-53. Rés. angl., s. 53-54 Presentation of Slovak Heraldry Abroad.


MFN 14926 (2/29)
Alexy, Zdenko G. : Slovenská známková tvorba s heraldickou tematikou z pohľadu výtvarníka. In: Heraldika na Slovensku. Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 1997, s. 193-195. Rés. angl., s. 195 Slovak Postage Stamps Showing Heraldic Themes from the Point of View of a Graphic Artist.


MFN 15355 (3/29)
Fančovičová, Adriana : Fantastické bytosti a vybájené zvieratá v heraldike. In: Heraldika na Slovensku. Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 1997, s. 202-209. Rés. angl., s. 209 Fantastic Creatures and Mythical Animals in Heraldry.


MFN 15359 (4/29)
Federmayer, Frederik : Erby bratislavských patricijov a mešťanov v 16. a 17. storočí. In: Heraldika na Slovensku. Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 1997, s. 85-92. Rés. angl., s. 93 The Arms of Bratislava Patricians and Burghers in the Sixteenth and Seventeenth Centuries.
Bratislava;

MFN 15466 (5/29)
Gosiorovský, Ivan : K vývoju slovenskej vojenskej symboliky. In: Heraldika na Slovensku. Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 1997, s. 176-183. Rés. angl., s. 183 To the Development of Slovakia Military Insignia.


MFN 15467 (6/29)
Gottfried, Libor : Využití textových databází v heraldice a sfragistice. In: Heraldika na Slovensku. Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 1997, s. 250-252. Rés. angl., s. 252 Full Text Databases Usage in Heraldry and Sphragistics.


MFN 15472 (7/29)
Graus, Tibor : Rádová symbolika a jej aplikácia v heraldickej tvorbe. In: Heraldika na Slovensku. Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 1997, s. 100-113. Rés. angl., s. 113 The Insignia of Various Orders and their Application in Heraldry.


MFN 15681 (8/29)
Jankovič, Ľubomír : Heraldický exlibris a supralibros na Slovensku. In: Heraldika na Slovensku. Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 1997, s. 114-132. Rés. angl., s. 132Armorial Exlibrises and Superexlibrises in Slovakia.


MFN 15707 (9/29)
Juricová, Magda : Erby na poštových známkach. In: Heraldika na Slovensku. Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 1997, s. 184-191. Rés. angl., s. 192 Arms on Postage Stamps.


MFN 15829 (10/29)
Kónya, Peter : Altenburgerova zbierka pečatí a možnosti jej využitia v súčasnej obecnej heraldike. In: Heraldika na Slovensku. Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 1997, s. 60-70. Rés. angl., s. 70 The Altenburger Collection of Seals and Its Use in Contemporary Slovak Civic Heraldry.
Altenburger Gustáv 1841-1896; Ensel Jozef Résö 1833-1899;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: